Praha, 7. září 2018 – V reakci na teroristické útoky vydala Evropská komise směrnici, kterou chce zabránit výrobě smrtících palných zbraní ze zbraní zneškodněných. Česká vláda tomu jde naproti vlastním nařízením, jehož vedlejším účinkem je ale zkomplikování života mj. spolkům vojenské historie. Jejich členové by si do budoucna museli na zneškodněné zbraně pořizovat průkazy a celkově by se jim ztížil přístup k vybavení.

V obecné rovině souhlasíme se snahou vlády předejít negativním důsledkům případného nařízení Evropské komise. Zasazujeme se ale o změnu formulace vládního nařízení dle argumentů, které do ukončeného připomínkového řízení vložila odborná střelecká organizace LEX.

Česká republika má jeden z nejlépe napsaných zákonů týkající se zbraní v Evropě. Současné právo plně vyhovuje vizi EU, tedy není a nebude možné přetvořit znehodnocenou zbraň na takovou, která by mohla zabíjet. Pokud vláda schválí nařízení ve svém původním znění, ze své vůle hodí občanům další klacek pod nohy.