⁨„Cesta na Ukrajinu, má první a věřím, že nikoliv poslední, pro mě byla velmi důležitým osobním milníkem v poznání života ve válčící zemi. Pár dní strávených mezi ukrajinskými ženami a dětmi nám pomohlo pochopit, co Ukrajina potřebuje. Kromě pomoci v zajištění zbraní, kdy i my jsme při charitativním běhu pomohli vybrat peníze na dva drony, potřebují naší další podporu. Na dnešním jednání jsme mluvili o pomoci univerzitám ve vysídlených oblastech, možnosti rehabilitace válečných veteránů v České republice a také o tzv. ekocidě. Ekocida je de facto trestný čin páchaný Rusy na životním prostředí, na které také nesmíme zapomínat. Ukrajina bude potřebovat podporu i v této oblasti, kdy je zásadně poškozována flora a fauna této krásné země. Setkání bylo velmi milé, přátelské. Dostali jsme pozvání na Ukrajinu a já jej určitě ráda využiju,” řekla k dnešnímu jednání na půdě Senátu senátorka Adéla Šípová za Piráty, která se ve své práci dlouhodobě snaží přispívat k mezinárodní pomoci a podporuje spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. Ta je – zvláště v těžkých časech – naprosto klíčová.

Dubnová návštěva Ukrajiny byla uspořádána ve spolupráci s členy Sokolské župy Budečské, jejíž je Adéla Šípová členkou. Cílem této výpravy byla pomoc lidem zasaženým válkou například prostřednictvím dodávek potravin.

„Na Ukrajinu jsme s sebou vezli kromě tolik potřebných potravin a zdravotních pomůcek taky vybavení na cvičení. Na pozadí války jsou totiž stále lidé, civilisté, kteří dnes a denně zažívají obrovský stres a nejistotu. Děti, jejichž tátové bojují za svobodu a jejichž maminky nyní musí zastat úplně všechno, tak mají možnost si alespoň na pár dní oddychnout v zemi, kde nezazní výstražný poplach a kde si mohou připomenout, jak vypadá klidné dětství. A fyzická aktivita, která by alespoň na chvíli lidem umožnila odpoutat myšlenky od hrůzy kolem, podporuje i psychickou kondici. A to je pro vyrovnávání se s realitou i pro celkovou odolnost velmi důležité,” vysvětlila Adéla Šípová. „Letos se navíc koná všesokolský slet, na kterém budou cvičit právě i děti z Ukrajiny. Cvičební vybavení tak pomohlo k obnově sokolských žup na Ukrajině a děti se budou moct připravovat na účast na sokolském sletu, na který dorazí. Děkuji všem, kteří se na této charitativní akci podíleli. Věřím, že naše společné úsilí přinese pozitivní změny a že stejně jako se dnes vydařila návštěva poslanecké delegace, vydaří se i ta dětská-sokolská,” uzavřela Šípová.