Praha, 13. listopad 2020 – Senát dnes schválil pozměňovací návrh Pirátů o zákazu klecového chovu slepic od roku 2027. Nyní zákon míří k prezidentovi. „Těší mě, že i senátoři podpořili náš pozměňovací návrh podaný společně s poslancem Chvojkou, Elfmarkem, Maříkovou a Pekarovou Adamovou, a vyslyšeli tak volání veřejnosti a mnoha odborníků. Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic,” okomentoval výsledek hlasování poslanec Pirátů Jan Pošvář.

„Klecové chovy slepic jsou praxí, kterou dlouhodobě odmítáme. Zákon dnes na jednu stranu uznává, že zvíře není věc a pociťuje bolest a utrpení, na druhou stranu ale reálně dovoluje se ke zvířatům chovat jako k výrobním jednotkám. To se nyní mění. Je férové dodat, že zlepšení podmínek pro život bude něco stát, proto se budeme zasazovat o to, aby chovatelům na přestavbu byla poskytnuta přiměřená finanční podpora s využitím evropských fondů," popsal Pošvář, který dlouhodobě prosazuje lepší podmínky pro chov zvířat.

„Se slepicemi z klecového chovu mám osobní zkušenost, když jsem se se svými dětmi ujala několika tzv. vynesených slepic z klecí. Vím tedy, jak zubožená zvířata jsou a jak dlouho to trvá, aby se začala chovat přirozeně. Je nutné umožnit slepicím, jakož i drezurovaným zvířatům, chovat se přirozeně. Zákaz klecového chovu slepic je nezbytný a není důvod k tomu, abychom nepovzbudili agrochovy k přizpůsobení se měnící se poptávce obchodních řetězců, potravinářů a spotřebitelů po kvalitnějších vejcích,” vysvětlila i senátorka za Piráty Adéla Šípová.

„Zákaz klecových chovů pokládám za jeden z největších úspěchů v oblasti ochrany zvířat. Nejedná se ale jen o dobrou zprávu pro čtyři miliony slepic, tento krok ukazuje, jak se mění vnímání českých občanů a zároveň to naši společnost posouvá k humánnějšímu a přírodě bližšímu chovu hospodářských zvířat. Dalším tématem, na které se v oblasti ochrany zvířat proti týrání zaměřím, budou podmínky hospodářských zvířat při dálkových transportech,“ doplnila pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Novela proti týrání zvířat, kterou dnes schválili senátoři, počítá také se zákazem takzvaných množíren zvířat i drezury a vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech. Podpořili rovněž úpravu odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem. Konkrétně byl schválen návrh Pošváře, který je členem zemědělského výboru, aby se částky kompenzací snížily na 3000 korun za norka a 3900 korun za lišku. Díky tomuto návrhu ušetří stát přes 100 milionů korun.

Zákaz klecového chovu slepic začne platit od 1. ledna 2027. Supermarkety i další velké společnosti se zavázaly přestat klecová vejce odebírat nejpozději od roku 2025, chovatelé již nyní většinově počítají s transformací v tomto termínu. Obdobná úprava byla již přijata v několika evropských zemích, včetně sousedního Rakouska a Německa.