Praha, 18. února 2020 – Kandidátem Pirátů v doplňovacích senátních volbách na Teplicku je Tomáš Tožička. Kandidaturu Tožičky potvrdilo i víkendové hlasování Celostátního fóra strany. V Senátu by se chtěl věnovat především problematice regionálního rozvoje, dostupného bydlení, exekučních pastí, posílení participativního rozhodování, podpoře malého a středního podnikání a tématům životního prostředí. Duchcovský rodák pochází z rodiny, která zažila pronásledování jak v době nacistické okupace, tak během komunistických procesů v padesátých letech. V období normalizace vykonával dělnické profese, studovat vysokou školu mohl až po roce 1989. V roce 1996 promoval na evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

„Pro mladou generaci a seniory je problém najít dostupné bydlení. Proto je potřeba posílit komunální a družstevní výstavbu. Cílenou péči vyžadují rovněž vyloučené lokality. Jde o kombinaci posilování kapacit a spolupráci tamních obyvatel a odpovědné asistence státních i komunálních složek,“ uvedl Tožička k tématu, které je se severočeským regionem úzce spjaté a doplnil, že bude podporovat řešení problému exekucí: „Kromě novely insolvenčního zákona je nutné urychleně a bezpodmínečně zavést místní příslušnost soudních exekutorů s jejich rovnoměrným přidělováním místně příslušnými soudy. Bez této klíčové změny Občanského soudního řádu a Exekučního řádu již prakticky nelze pandemii exekucí dostat pod kontrolu.“

V oblasti podnikání se chce Tožička zaměřit na omezení byrokratické zátěže a podporu regionálních živnostníků. Vedle toho chce posílit kontrolu nad miliardovými transfery firem, které vyvádějí zisk do zahraničí: „Je důležité, aby se finanční úřady soustředily více na velké hráče než na drobné živnostníky a malé podnikatele. Česká republika patří mezi země s největším nelegálním odlivem financí na světě. Podle konzervativních odhadů se jedná o 140 miliard korun ročně. K tomu musíme připočíst dalších dvě stě miliard v legálních transferech z dceřiných firem. Většině ilegálních transferů se dá zabránit zvýšením kapacit finančních úřadů, jejichž zaměstnanci budou informováni o možnostech předcházení daňovým únikům.“

Protože Teplicko je jedním z regionů postižených těžbou uhlí, patří rekultivace životního prostředí mezi stěžejní oblasti, které chce v Senátu Tožička prosazovat: „Musíme se začít připravovat na klimatickou změnu a přizpůsobit tomu své chování. V prvé řadě je nutné omezit a zastavit těžbu uhlí a provoz uhelných elektráren tak, aby transformace měla pozitivní dopad na region a zaměstnance. Rekultivace důlních děl i výsypek zlepší kvalitu života a zajistí nová pracovní místa. Musíme se zaměřit na výzkum a vývoj nových, energeticky nenáročných materiálů.“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ke kandidatuře Tomáše Tožičky: „Tomáš Tožička je člověk vysokých morálních kvalit, za kterým je reálná práce. Podílel se nejenom na projektech v Česku, ale i v Africe. Vybudoval komunitní centrum Otevřený svět v Litvínově, azylový dům pro ženy a matky v tísni a centrum mezinárodního setkávání v Mostě a podílel se na řadě dalších projektů. V zahraničí vedl elektrifikaci školy, kliniky a komunitního centra v Zambii, střední školy v Angole a devíti dalších škol v Bangladéši. Kromě celé řady humanitárních činností stál také u zrodu debaty o participativním rozpočtu v ČR.“

Kandidaturu Tomáše Tožičky potvrdili Piráti ve víkendovém hlasování Celostátního fóra strany.

„Oceňuji stranickou demokracii v České pirátské straně. Opět se ukázalo, že u jako jedné z mála stran je u Pirátů slyšet každý hlas jednotlivého člena a každý se má možnost k dění ve straně vyjádřit. Jsem moc rád, že členové zvažovali přínos celoživotních zkušeností kandidáta Tožičky pro formování lokálních i celostátních řešení v tak zásadních otázkách lidského života. Krajskému sdružení i kandidátovi přeji v nadcházející krátké a intenzivní kampani na Teplicku a v regionu, kde Tomáš Tožička strávil značnou část svého života, úspěch, neboť i části tohoto regionu jsou výše zmíněnými problémy skutečně zasaženy. Celostátní politika nemůže fungovat bez toho, aniž by měla své hluboké základy v silných regionech. Funkcí senátora by mělo být tuto regionální a celostátní úroveň reflektovat a propojovat,” dodal Bartoš.