Praha, 29. října 2019 – Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht podal žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie proti Evropské radě. Žádá, aby Evropská rada nastavila pravidla proti střetu zájmů pro prezidenty a předsedy vlád členských států.

„Evropská rada je nejvyšší a politicky nejsilnější orgán EU, nicméně jediný, který nemá nastavena pravidla proti střetu zájmů. Prezidenti a premiéři zemí EU se tak mohou prostřednictvím hlasování na Evropské radě osobně obohacovat. To je případ českého premiéra Babiše, který na Evropské radě zastupuje Českou republiku a zároveň může rozhodovat například o výši přímých zemědělských plateb, které získává holding Agrofert, který následně českému premiérovi vyplácí zisk. Řešeními, která se nabízejí, je nahrazení premiéra Babiše na jednání Evropské rady prezidentem Zemanem, nebo okamžité zastavení veškerých dotací z unijního rozpočtu, včetně tzv. přímých plateb pro Babišem ovládaný holding Agrofert. Pokud by Babiš hlasoval o přijetí nebo změně parametrů rozpočtu EU, došlo by tak zjevně k jeho schválení v rozporu s evropským právem, a tím i k jeho možné neplatnosti,” popisuje Wagenknecht.

Aby nedošlo k zneplatnění budoucího evropského rozpočtu a nutnosti hospodařit v rozpočtovém provizoriu, vyzval senátor Wagenknecht opakovaně Evropskou radu k jednání a vypořádání se se střetem zájmů Andreje Babiše. Pirátský senátor však zdůrazňuje, že Evropská rada dosud nepřijala žádné opatření v této věci.

„Evropská rada nemá vlastní pravidla pro střet zájmů a nedala jasné stanovisko k tomu, zda je v budoucnu přijme. V důsledku střetu zájmů konstatovaného Evropskou komisí a Evropským parlamentem na konci roku 2018 došlo na doporučení komisaře Oettingera pouze k odstoupení premiéra Babiše z vedlejšího poradního orgánu vlády – Rady ESIF. Tím se Andrej Babiš ovšem střetu zájmů vzhledem k evropskému rozpočtu nijak nezbavil. Nadále hlasuje na vládě o konečném určení národních a evropských fondů, připravuje doposud nezveřejněný plán budoucích investic a podílí se na přípravě evropského rozpočtu. Například na Evropské radě Andrej Babiš nadále vystupuje i v bodech týkajících se projednávání budoucího rozpočtu EU nebo plnění rozpočtu EU,” uvádí Wagenknecht.

Wagenknecht zdůrazňuje, že Evropská rada problém střetu zájmů zatím nijak neřeší. Nekoná tak v rámci své povinnosti stanovené v čl. 325 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť nepřijala opatření proti střetu zájmů. Rovněž nebojuje proti protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie, k čemuž ji uvedený článek zavazuje.

„Opatření proti střetu zájmů fungují na úrovni národních vlád členských států, na regionální, městské nebo nejmenší místní úrovni. Vyloučení osoby ve střetu zájmů je absolutním základem jakéhokoli demokratického rozhodování. Je nepřípustné, aby toto pravidlo nefungovalo na nejvyšší úrovni politického rozhodování EU,“ říká pirátský senátor.

Současné nastavení pravidel v Evropské radě nepovažuje senátor Wagenknecht za dostatečné a obává se, abychom se kvůli nekonání Evropské rady nedostali do situace, kdy by byly ohroženy veškeré dotace, a to nejen pro české příjemce, ale pro příjemce v celé EU.

„Problémy pana Babiše s jeho střetem zájmů, kterými zatěžuje Českou republiku, se přenášejí na mezinárodní úroveň. Velice mě mrzí, že upřednostňuje vlastní zisk nad zájem všech občanů EU a doufám, že se díky mému podání podaří předejít problémům, které by kvůli Andreji Babišovi mohly mít všechny členské státy EU,” dodává Wagenknecht.

Wagenknecht Evropský soudní dvůr žádá, aby soud konstatoval nečinnost Evropské rady ve věci střetu zájmů a Evropská rada následně bezodkladně přijala vhodná opatření, která zamezí vzniku střetu zájmů u premiérů a prezidentů členských států účastnících se jednání Evropské rady, včetně českého premiéra Babiše, u kterého již Evropský parlament a Evropská komise střet zájmů vůči rozpočtu EU v loňském roce konstatovala. Možných řešení Babišova střetu zájmů na Evropské radě je podle Wagenknechta několik:

  • Nahrazení premiéra Babiše jako zástupce ČR na jednáních Evropské rady, kde se bude projednávat rozpočet EU. A to prezidentem Milošem Zemanem, který vůči rozpočtu EU ve střetu zájmů není, nebo
  • okamžité zastavení veškerých dotací z unijního rozpočtu, včetně tzv. přímých plateb pro Babišem ovládaný holding a jejich zpětné vrácení od 2. srpna 2018, kdy začal na evropské úrovni platit zpřísněný zákaz střetu zájmů.