Praha, 24. října 2019 – Mohly svěřenské fondy vůbec vzniknout za okolností, za kterých je premiér Babiš založil? Ptá se pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který se rozhodl požádat nezávislý civilní soud o posouzení neplatnosti založení svěřenských fondů současného premiéra Andreje Babiše. Senátor opírá civilní žalobu o porušení zákona o střetu zájmů pouze podpůrně.

„Podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Jelikož Andrej Babiš převedl do svěřenských fondů svůj vlastní majetek, tedy své akcie Agrofertu, a zároveň zůstal se svěřenskými fondy velmi úzce spjat, nespravuje svěřenský správce cizí majetek, ale vlastní majetek Andreje Babiše pro Andreje Babiše,“ konstatuje Wagenknecht. Na zahájení občanskoprávního řízení odkázal senátora v rámci stanoviska nejvyššího správního soudu bývalý předseda a dnes řadový soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Zřízením svěřenských fondů pro sebe samého Andrej Babiš podle Wagenknechta obchází nejen účel občanského zákoníku, ale i účel zákona o střetu zájmů, aby mohl pokračovat v masivním čerpání veřejných prostředků, plnit veřejné zakázky a podobně.

„Tímto úmyslem se Andrej Babiš koneckonců nikdy netajil,” komentuje Wagenknecht.

Podle zákona není nikdo oprávněn jmenovat obmyšleného nebo mu určit plněné ze svěřenského fondu pro vlastní zisk.

„Andrej Babiš jako zakladatel svěřenských fondů proto není oprávněn jmenovat sám sebe jako jediného beneficienta, tedy obmyšleného, kterému ze svěřenských fondů plyne zisk z podnikání společností Agrofertu. Jelikož však Andrej Babiš jmenoval v zakládací listině svěřenských fondů sám sebe jako jediného příjemce zisků ze svěřenského fondu, stal se jediným zakladatelem a jediným obmyšleným svěřenských fondů AB private trust I a II. Co je v tomto případě nejdůležitější – jako jediný určil a nadále kontroluje, jakým způsobem bude zisk vyplácen. Založení fondů potom odporuje zákonu i podle výše uvedeného ustanovení.”

Důsledkem tohoto jednání je podle senátora absolutní neplatnost založení svěřenských fondů Andreje Babiše. Ty by podle něho měly být pro namítanou nezákonnost zrušeny tzv. „od počátku“, kdy by se na ně hledělo jako kdyby nikdy nevznikly. Akcie Agrofertu by se pak měly vrátit ze svěřenských fondů do přímého vlastnictví Andreje Babiše.