Praha, 6. března 2019 – Členové Parlamentní skupiny přátel Tibetu, u jejíhož zrodu stáli Piráti, se dnes v Poslanecké sněmovně setkali s předsedou tibetské exilové vlády Lobsangem Sangayem a jeho delegací. Hlavním tématem této neformální schůzky byla diskuse nad problémy životního prostředí v Tibetu s důrazem na dopady klimatické změny.

„O Tibetu se nejčastěji mluví v souvislosti s lidskými právy, zatímco životnímu prostředí Tibetu se bohužel příliš pozornosti nevěnuje. Jedná se přitom o téma, které by rozhodně nemělo být přehlíženo. Věřím, že je nesmírně důležité sledovat dopady změny klimatu na Tibetské náhorní plošině. Stejně tak je zásadní chránit životní prostředí Tibetu, které patří mezi nejvýznamnější a nejcitlivější ekosystémy světa. I proto jsem na toto téma připravila prezentaci, kterou chci představit také Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny,” uvedla předsedkyně tohoto výboru Dana Balcarová.

Balcarová dále shrnula nejpalčivější problémy, se kterými se Tibet z pohledu životního prostředí potýká: „Tibet, přezdívaný střecha světa, je z pohledu ekologie strategickou oblastí, zcela klíčovou pro zdraví planety. V současnosti ale čelí obrovské ekologické zkáze – odtávání ledovců a nerovnoměrnému tání permafrostu, vysychání mokřadů a rozsáhlé desertifikaci travnatých ploch. Rychle postupující klimatická změna zasáhne území daleko za hranicemi Tibetské náhorní plošiny. Ovlivní dostupnost vody pro miliardy lidí a změní cirkulaci atmosféry na polovině planety. Současný stav životního prostředí v Tibetu navíc poškozuje výstavba přehrad na tibetských řekách.”

„Ignorování politických a ekologických problémů Tibetu nás může stát mnoho. Mají vliv jak na globální klima, tak na dostupnost vody pro miliardy lidí v Asii. Chceme-li předejít vysychání jiných částí planety, válkám a dalším migračním vlnám, měli bychom se o Tibet zajímat,” zdůraznil místopředseda Pirátů a člen skupiny přátel Tibetu Mikuláš Peksa.