Brusel/Praha 15. července 2021 – Generální advokát Evropského soudního dvora dnes vydal stanovisko k polské žalobě na směrnici o kopírovacím monopolu (autorském právu). Polsko zpochybnilo ustanovení sporného článku 17 s tím, že by mohl položit základy cenzuře na Internetu, a to kvůli povinnosti využívat automatické nahrávací filtry pro kontrolu obsahu. Avšak podle dnešního stanoviska generálního advokáta Henrika Saugmandsgaarda Øe je článek 17 směrnice o autorském právu v souladu s Listinou základních práv a svobod. Zároveň ale uvádí, že automatické filtry nesmí odstraňovat legální obsah. To už se ale v zemích, které směrnici implementovaly, děje.

„Automatické filtry není technicky možné využít pouze pro obsah, který autorská práva "porušuje výrazně" tak, jak směrnice i stanovisko Evropského soudního dvora uvádějí. Stroj zkrátka není schopen rozpoznat, zda autorská práva výrazně porušujete, nebo zda se jedná o vtip, parodii nebo některou z dalších výjimek z kopírovacího monopolu,” vysvětluje pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Piráti žádali už v roce 2019, aby se k polské žalobě připojilo i Česko, chyběla bohužel vůle české vlády. Článek 17 (původně13) ukládá poskytovatelům služeb, tedy firmám jako například Seznam, Google nebo Facebook, mimo jiné povinnost zamezit budoucímu nahrávání děl omezených kopírovacím monopolem. Tuto povinnost je takřka nemožné vymáhat manuálně a technologické firmy tedy budou muset instalovat nahrávací filtry, které budou obsah automaticky vyhodnocovat, a tudíž také automaticky mazat.

„Generální advokát ve svém stanovisku uvádí, že automatické filtry nebudou moci odstraňovat legální obsah. Správně by se tak členské země dostaly do právních potíží, pokud by tak učinily. Například Německo už ale směrnici implementovalo a hrozí mu tak, že po finálním verdiktu soudu bude muset implementaci přehodnotit,” dodává Kolaja.

Evropská komise se zveřejněním instrukcí ke směrnici o kopírovacím monopolu otálela. Učinila tak nakonec až tři dny před tím, kdy měla 7.června 2021 směrnice začít platit v členských zemích.

„Návrh české implementace článku 17 z pera ministerstva kultury je ještě horší. Generální advokát totiž jasně zdůrazňuje potřebu chránit před automatickým smazáním jakýkoli obsah, který není "identický" nebo "ekvivalentní" autorskému obsahu. V podstatě totožný požadavek jsme vznesli již při konzultacích k implementaci článku 17 na konci roku 2019, ministerstvo jej ale ignorovalo,“ říká pirátský poslanec Ondřej Profant.

Dnešní stanovisko generálního advokáta není platným rozhodnutím soudu. Na to si musí členské země ještě počkat.