Praha, 20. července 2020 – Výstavba nového bloku Dukovan má stát okolo 160 miliard korun. Smlouvy takto zásadního projektu jsou však připravovány bez možnosti kontroly veřejnosti. Vláda neřeší ani potřebnost projektu a hrozí, že dopadne jako kauza solárních baronů. Piráti se STAN opětovně vyzývají vládu k uveřejnění materiálu. Dostavba představuje riziko pro bezpečnost státu i peněženky občanů.

„Výstavba nového bloku Dukovan má stát nejméně 160 miliard korun. Plán vlády na její realizaci je přitom podle dostupných informací zcela nedomyšlený. Chybí i kvalifikované odhady, kolik budou lidé dávat jako příplatek v platbách za elektřinu, což je klíčové pro cenu energií. Smlouvy mezi státem a ČEZ jsou připravovány v utajovaném režimu, a to znemožňuje řádnou kontrolu občany. Piráti opakovaně žádali o odtajnění těchto smluv, osobně jsem k tomu i vyzval dopisem pana premiéra – ovšem bez reakce. Máme obavy, aby to celé nedopadlo fiaskem jako u solárních elektráren,“ varoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Piráti považují jadernou elektřinu za součást energetického mixu Česka a stavbu nového bloku by za splnění určitých podmínek podpořili. Současný plán je ale podle dostupných informací absolutně nedopracovaný, chybí mu i standardní podklady jako vyhodnocení potřebnosti, nákladů a přínosů variant jednotlivých řešení. Když chcete stát řídit jako firmu, jak rád Andrej Babiš tvrdí, měli byste mít kvalitní analýzy, jako by tomu bylo v komerční sféře. Záměr navíc vychází ze zastaralé energetické koncepce z roku 2015, která už vůbec neodpovídá realitě. Chceme proto aktualizaci státní energetické koncepce, která by pracovala s více alternativními scénáři, ještě před podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele,“ uvedl Bartoš s tím, že Piráti a STAN mají na vládu také několik dalších požadavků. „Požadujeme po vládě maximální transparentnost, odborné vyhodnocení nákladů a přínosů tohoto projektu i jeho možných variant,“ dodal šéf Pirátů.

Před bezpečnostními riziky pro Českou republiku pak varoval předseda STAN Vít Rakušan.

„Požadujeme závazek vlády, že dostavba Dukovan nebude pro Českou republiku bezpečnostním ohrožením. Právě veřejná kontrola nad celou zakázkou může eliminovat bezpečnostní rizika, která jsou v případě Ruska a Číny skutečně vysoká," popsal Rakušan.

„Co se týká dostavby nového bloku, trváme na předání detailních materiálů, dle kterých můžeme posoudit, že se takto rozsáhlá investice nepromítne negativně do cen energií. Na jednáních stálého výboru jsme opakovaně žádali o podklady a věříme, že by většině z nich měla mít přístup i veřejnost,“ doplnil pirátský poslanec Petr Třešňák, který je součástí sněmovního podvýboru pro energetiku a je zároveň i členem Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

„Pro Piráty má znalostní ekonomika zásadní význam, dlouhodobě usilujeme o to, aby bylo Česko mozkovnou a ne montovnou. Uvědomujeme si, že v oblasti jádra máme velmi vysoké know-how i vliv v mezinárodních institucích, jedná se také o dobrý exportní artikl. Jaderná energetika je rovněž významnou součástí energetického mixu Česka. Při odklonu energetiky od uhlí je tak nutné potenciál jádra plně využít a zajistit energetickou bezpečnost. Chceme proto mimo jiné, aby vláda jasně deklarovala, jak se bude stavět k rozvoji malých jaderných reaktorů a představila desetileté schéma financování jaderného výzkumu,“ uzavřel poslanec.

Podrobný seznam požadavků Pirátů a STAN naleznete zde.