„„Naším cílem je oddělení ekonomické, mediální moc a politické moci. Jakýkoliv člen vlády už nadále nebude moct být příjemcem zakázek a dotací a také nebude možné, aby vysoce postavení politici využívali velká mediální vydavatelství prostřednictvím jejich vlastnictví a přímého ovlivňování. Tato iniciativa je reakcí na stanovisko Ústavního soudu, který se vyslovil pro vytvoření pojistek proti tomuto zneužívání médií, které narušuje demokratickou soutěž. Zákon bude platit bez ohledu na aktuální rozložení politických sil. V tuto chvíli především znamená, že vláda sama na sebe aplikuje striktnější pravidla než doposud.““
─ Jakub Michálek

Vyjádření Ústavního soudu se datuje již k únoru 2020. Od té doby se Piráti snaží o úpravu, která bude znamenat praktickou funkčnost zákona. Tento závazek proto prosadili i do Programového prohlášení vlády. Piráti podle slov Jakuba Michálka počítají s podporou všech poslaneckých klubů kromě jednoho.

Případy uplatňování vlivu médií na politiku nejsou jen doménou České republiky. Mezi nejznámější vlastníky velkých médií z řad vysoce postavených politiků patří Silvio Berlusconi, dřívější italský premiér a vlastník několika televizních stanic v rámci skupiny Mediaset. Vedle toho je také vlastníkem vydavatelství časopisu nebo reklamní a PR agentury.