Praha, 26. ledna 2021 – Poslanci dnes strávili několik hodin projednáváním dvou novel týkajících se konopí. Zatímco ta vládní, vztahující se k oblasti konopí pro léčebné použití, byla propuštěna do druhého čtení, u pirátské novely, která by umožnila samopěstování konopí, došlo k zamítnutí. „Pirátská novela by přitom vyřešila paradox, kdy soudy interpretují sklizeň konopí jako výrobu omamných látek, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. To je příčinou uvěznění více než osmi stovek lidí v ČR. Přijetí úpravy by pro uživatele a pěstitele znamenalo zpřístupnění širších možností prevence i poradenství bez hrozby trestního stíhání pro tzv. šíření toxikomanie. Následovali bychom tak dobrých příkladů ze zahraničí,“ uvedl pirátský poslanec Tomáš Vymazal, spolupředkladatel návrhu.

„Co se týče samopěstování konopí, stav regulace v České republice zůstává nezměněn. Protiargumenty, které jsme slyšeli na plénu, se nadále drží mýtu tzv. vstupní drogy a zahraničními zkušenostmi nepotvrzených domněnek o tom, že po zavedení legální regulace vzroste míra užívání ve společnosti, věcná diskuze je proto velmi těžko dosažitelná,” popsal Vymazal a dodal: „Nejvíce kritizovaným aspektem pirátského návrhu byla možnost bezúplatného předání konopí. Ve spolupráci s Patrikem Nacherem z hnutí ANO pracujeme na kompromisním pozměňovacím návrhu k vládní novele, který by zavedl možnost samopěstování konopí pro dospělé občany v souladu s výhradami, které zazněly na plénu.”

K vládní novele budou Piráti ve druhém čtení podávat několik pozměňovacích návrhů, které díky zpřesnění podmínek pro získání licence a úpravě definice správné pěstitelské praxe, umožní maximálnímu množství subjektů výrobu konopí pro léčebné použití, a tím pokryjí potřeby maximálního množství konopných pacientů.

„Na plénu jsem kritizoval byrokracii, která brání deklarovanému cíli vládní novely, tedy zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Ty se pokusíme vyřešit prostřednictvím pozměňovacích návrhů,” dodal Vymazal.

Naopak situace v oblasti odstranění absurdních překážek pro masovější pěstování a zpracování technického (neomamného) konopí se vyvíjí pozitivně. Tímto tématem se bude zabývat i Zemědělský výbor Sněmovny.

„Podařilo se nám vysvětlit velkému počtu kolegyň a kolegů z jiných klubů, že technické konopí je plodina budoucnosti, která přináší neuvěřitelný potenciál pro české zemědělství, potravinářství a další segmenty průmyslu, a zároveň napomůže ozdravit naši krajinu,” vysvětlil Radek Holomčík, poslanec za Piráty.