Praha, 9. července 2020 – Sněmovna schválila 13 osobností navržených Piráty na státní vyznamenání. Tito svou činností přispívají k dobrému jménu České republiky i zvyšování kvality života v zemi. Mezi Sněmovnou schválenými kandidáty nechybí Tomáš Cihlář, vedoucí vědeckého týmu, který vyvinul lék remdesvir, Marián Hajdúch, lékař a vedoucí Ústavu molekulární a translační medicíny či Josef Průša, průkopník 3D tisku. „Důvodem nominace části kandidátů je fakt, že jejich činnost významně pomáhá při zmírňování dopadů a řešení celosvětové pandemie koronaviru. Další vybrané osobnosti se zasadily například o zlepšování prostředí ve zdravotnictví, vzdělávání nebo v sociální oblasti,” uvedl Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda Podvýboru pro státní vyznamenání.

Návrhy byly předloženy Poslanecké sněmovně, která odsouhlasila navrhnout na vyznamenání:

 • Ing. Tomáš Cihlář, CSc. (navržen Tomášem Martínkem) – vede tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, která vyvinula lék remdesivir. Lék nyní prochází klinickými zkouškami zejména v USA. Farmaceutická firma Gilead zatím dokázala vyrobit 1,5 milion dávek preparátu, které mohou znamenat potenciální léčbu pro zhruba 140 tisíc pacientů.

 • Silvie Dymáková (navržena Olgou Richterovou) – režisérka, novinářka, kameramanka a scenáristka, která svým dokumentem ŠMEJDI poukázala na neetické praktiky některých prodejců vůči seniorům. Během koronavirové krize pomohla stovkám samoživitelek a jejich dětí, předešla hladu a zajistila fundraising, rozvoz i prověření obdarovaných a související podporu.

 • doc. Marián Hajdúch, Ph.D. (navržen Vojtěchem Pikalem) – je vedoucím Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) při Lékařské fakultě Univerzity Palackého. ÚMTM jako první pracoviště masově testuje přítomnost koronaviru pomocí vysokokapacitních robotizovaných testů. ÚMTM byl pověřen koordinací laboratoří připravujících plošné testování populace v rámci projektu tzv. chytré karantény.

 • Markéta Nováková (navržena Olgou Richterovou) – zakladatelka spolku Cochem.cz a propagátorka cochemské praxe, která s cílem ochrany dětí pomáhá deeskalovat spory v rozvodových řízeních a zajišťuje perspektivní výchovu dětí, kterých je rozvody zasaženo tisíce ročně.

 • Jiří Outrata (navržen Petrem Třešňákem) – Podnikatel, během koronavirové krize výrobce a distributor stovek ochranných pomůcek bez nároku na honorář či odměnu.

 • Josef Průša (navržen Ondřejem Profantem) – jako zakladatel a šéf výroby 3D tiskáren Prusa Research inicioval výrobu ochranných pomůcek pro zdravotníky za pomocí 3D tisku. Během 14 dní rozdal 40 tisíc kusů ochranných štítů, hodnota jeho pomoci se pohybuje v řádech milionů korun. Jeho iniciativa vedla k rozšíření výroby ochranných pomůcek pro zdravotníky po celé České republice.

 • prof. Václav Smil (navržen Tomášem Martínkem) – vědec českého původu a emeritní profesor University of Manitoba se věnuje interdisciplinárnímu výzkumu, zejména v energetice, inovacích, ochrany životního prostředí a udržitelnosti či produkci potravin. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších intelektuálů současnosti, jeho dílem se inspiruje například Bill Gates či Mark Zuckerberg.

 • Alena Votavová (navržena Petrem Třešňákem) – sociální pracovnice a specialistka na paliativní péči, založila mobilní hospic sv. Jiří v Chebu, který pomáhá těžce nemocným pacientům na sklonku života a současně podporuje jejich blízké, aby mohla být úmrtí důstojná a v domácím prostředí.

 • generálmajor Josef Balabán (navržen Ivanem Bartošem) - legionář, československý voják, příslušník protinacistické odbojové organizace Obrana národa a jejího zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové.

 • generálmajor i. M. Josef Vladimír Mašín st. (navržen Ivanem Bartošem) - legionář, československý voják, příslušník protinacistické odbojové organizace Obrana národa a jejího zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové.

 • Jiří Stuška, Martin Mikloš a Jiří Vašica (navrženi Vojtěchem Pikalem) - zdravotní záchranáři, bleskově pomohli 10 lidem dostat se z havarovaných vozů na D1 navzdory hrozbě v podobě neznámého obsahu havarované cisterny.