Praha, 21. června 2019 – Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní novelu zákona o léčivech zavádějící takzvaný lékový záznam. V rámci této novely byla však poněkud nesystémově řešena i otázka úhrady konopí pro léčebné použití ze zdravotního pojištění. Pozměňovací návrhy poslance Pirátů Tomáše Vymazala, které měly léčbu konopím zpřístupnit těžce nemocným pacientům, však Sněmovna odmítla.

„Vládní návrh, který dnes Sněmovna přijala, počítá s devadesátiprocentní úhradou třiceti gramů léčebného konopí. Každý další gram si pacient plně uhradí z vlastních prostředků. Pro pacienty s vybranými diagnózami tento zákon nic neřeší a náklady na konopí je budou i nadále nepřiměřeně zatěžovat. Třicet gramů konopí je pak nedostatečné množství pro některé způsoby aplikace, jako je například užívání konopného extraktu v kontextu paliativní péče,” komentuje situaci poslanec Vymazal a dodává: „My jsme navrhovali stoprocentní úhradu lékařem předepsaného množství, stejně jako je tomu u jiných léků. To ale neprošlo zřejmě kvůli tomu, že nebylo cílem pomoci pacientům, nýbrž co nejlevněji nahrát politické body.”

Piráti dlouhodobě poukazují na to, že je velice nestandartní, aby byla definice úhrady konopí v zákoně. O úhradě léků totiž běžně rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví formou vyhlášky. Tento bezprecedentní případ vzbuzuje velké pochybnosti a dosud jej nikdo z navrhovatelů uspokojivě nevysvětlil.

„Pacienti, v rámci jejichž léčby je konopí relevantní, jsou velmi často například invalidní důchodci, kteří se potýkají kromě jiného také s nedostatkem finančních prostředků. Příjde nám zcela nežádoucí, aby byly již tak znevýhodněné skupiny obyvatel dále šikanovány nevhodně navrženou legislativou. Přijaté parametry zákona je navíc mohou motivovat k setrvání u méně účinných léčiv s řadou vedlejších účinků, které však pojišťovny hradí ze sta procent,” reaguje garant pirátského programového bodu Psychotropní látky Jana Michailidu.