Praha, 2. června 2021 - Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o návykových látkách. I díky Pirátům se k ní podařilo prosadit několik návrhů, které zásadně rozšiřují možnosti komerčních subjektů zapojit se do produkce konopí pro technické i léčebné užití. Návrhy zpřístupňují rovněž konopí pro léčebné použití širšímu okruhu pacientů. Povedlo se také liberalizovat podmínky pro nakládání s technickým neomamným konopím. Klíčový návrh Pirátů, aby zpracování malého množství konopí pro osobní potřebu bylo přestupkem, nikoliv trestným činem, a který měl zabránit šikaně a nemorální perzekuci drobných pěstitelů, neprošel. Smysluplná legislativa nakládání s konopím a ukončení zbytečné represe jsou jedněmi z programových priorit Pirátské strany, jejíž poslanci novelu jako celek podpořili.

„Novela sebou přináší některé pozitivní změny ve vztahu k rozšíření možností účasti českých podnikatelů na produkci konopí pro léčebné použití. Díky přijetí pozměňovacího návrhu profesora Vyzuly, na jehož tvorbě jsme se podíleli, dojde k zásadnímu zlepšení postavení pacientů, zvýšení dostupnosti léčebného konopí, mj. i extraktů z něj, stejně tak jako ke snížení ceny,” uvedl poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, který se tematice konopí dlouhodobě odborně věnuje.

Piráti také velmi pozitivně vnímají změny, ke kterým v důsledku novelizace dochází v oblasti nakládání s technickým neomamným konopím. Očekávají, že liberalizace tohoto trhu přinese miliardy korun v daňových výnosech a umožní tisícům subjektů v oboru podnikat.

„Technické konopí má ohromný ekonomický potenciál, jehož využití může pomoci nadechnout se našemu hospodářství po Covidu. Do dnešního dne byl ale tento trh svázaný přehnaně restriktivní legislativou, zaměřenou na potírání trhu s konopím psychoaktivním. Jsem tedy velmi rád, že se nám v této věci povedlo prosadit klíčové změny, jako je navýšení limitu THC v technickém konopí na 1 procento. Tato hodnota nepředstavuje hrozbu neautorizované výroby psychoaktivního konopí, a zároveň dává pěstitelům a producentům možnost pěstovat technické konopí bez hrozby trestního postihu v důsledku překročení limitu, třeba zkrátka proto, že svítilo hodně sluníčka,” okomentoval pirátský poslanec a místopředseda sněmovního zemědělského výboru Radek Holomčík.

„Je pro mě ale velkým zklamáním, že nebyl přijat náš pozměňovací návrh, podle nějž by zpracování malého množství konopí bylo pouze přestupkem, nikoliv trestným činem. Přitom by šlo o naprosté minimum toho, co ve snaze o nápravu nemorální perzekuce uživatelů konopí může Sněmovna udělat. Nedošlo tedy k nápravě dlouholeté křivdy, které se orgány činné v trestním řízení dopouštějí na mnoha občanech naší země. Ač je pěstování malého množství považováno za přestupek, v okamžiku sušení a skladování hrozí pěstiteli stíhání za trestný čin,” vysvětlil Vymazal. Vedoucí meziresortního týmu Návykové chování Janka Michailidu dodala: „Je velká škoda, že kvůli zatvrzelému a zpátečnickému přístupu Ministerstva zdravotnictví a Výboru pro zdravotnictví bude muset smysluplná regulace nakládání s konopím dospělými občany ještě nějakou dobu počkat a občané budou nadále nesmyslně vystavování riziku trestního stíhání.”