„„Náš návrh získal podporu všech sněmovních stran až na jednu. Počítá s tím, že bude jasně oddělená ekonomická, mediální moc a politická moc. Většina zákona se týká členů vlády, aby nemohli brát zakázky a dotace – tedy vláda si pro sebe dobrovolně zavádí přísnější pravidla. Druhá část se týká vlastnictví mediálních domů politiky, aby nebyly zneužívány pro podprahovou politickou kampaň. Zákon nyní stojí na papíře, ale chceme, aby fungoval i v praxi. Současný zákon byl projednáván Ústavním soudem, který se jasně vyslovil pro existenci pojistek zaručujících obranyschopnost demokracie, že nebudou pojistky proti střetu zájmů bezzubé. Chceme, aby zákon platil bez ohledu na současné obsazení politických funkcí, protože riziko ovládání úřadů klientelistickými zájmy tu bylo, je a bude. Pokud si někdo myslí, že zákon proti střetu zájmů se schvaluje jenom kvůli němu, asi bude mít opravdu se střetem zájmů problém.““
─ Jakub Michálek

„Místo dosavadních nejasných pojmů zavádíme pojem skutečný majitel, zákon tedy nepůjde obejít svěřenskými fondy. Politik, který vlastní mediální domy, ovlivňuje svobodnou soutěž a není to jen případ ČR. Je to jedna z věcí, která může demokracii v ČR ohrozit. Proto chceme jasná pravidla pro střet zájmů. Ve středu, kdy se má návrh projednat, očekáváme odpor pouze od jedné strany a jsme připraveni na možnost obstrukcí. Věřím však, že návrh bude ve středu projednán,“ shrnul Michálek.

Piráty dlouho očekávaná úprava by měla na program Sněmovny přijít ve středu na začátku jednacího dne. Úpravu stávající legislativy Piráti navrhovali již v minulém volebním období v reakci na vyjádření Ústavního soudu v únoru 2020. Ten uvedl, že povinností demokratického právního státu je nejen vytvořit veřejnému funkcionáři podmínky k řádnému výkonu funkce, ale také zamezit tomu, aby svěřenou moc využíval k prosazování osobních zájmů na úkor zájmu veřejného. Cíl upravit zákon, aby bylo možné jej prakticky aplikovat, je i součástí Programového prohlášení vlády.