Praha, 27. listopadu 2019 – Tisíce občanů z libereckého a jabloneckého okresu budou moci vyřizovat administrativní záležitosti nadále v Turnově, který je pro ně nejbližší obcí s rozšířenou působností. Poslanecká sněmovna schválila na dnešním jednání pozměňovací návrh a doprovodné usnesení k sněmovnímu tisku o územně správním členění státu, které umožní zachovat příslušnost obcí ke Správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (SO ORP Turnov).

Příslušný pozměňovací návrh předložila skupina poslanců Libereckého kraje včetně pirátského poslance Tomáše Martínka a následně si ho osvojil Podvýbor pro veřejnou správu a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pirátský poslanec také předložil doprovodné usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyzývá Ministerstvo vnitra ČR využít možnosti výjimky pro SO ORP Turnov.

„Schválení výjimky a doprovodného usnesení Sněmovnou pro SO ORP Turnov je zásadní pro všechny dotčené obyvatele v blízkých obcích. Původní znění návrhu zákona by znemožnilo obcím SO ORP Turnov, které jsou součástí okresů Liberec nebo Jablonec nad Nisou, řešit část administrativy v nejbližším SO ORP, kterým pro ně je Turnov v okrese Semily. Schválená podoba zákona zajistí, že nejen obyvatelé obcí okresu Semily budou moci nadále řešit úřední věci v Turnově,” uvedl Martínek.

Sněmovnou přijaté znění doprovodného usnesení poslance Tomáše Martínka: Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo vnitra České republiky, aby využilo možnosti výjimky umožňující vyhláškou stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce, přijaté pozměňovacím návrhem k tomuto tisku pro obce stávajícího SO ORP Turnov, které o to projeví zájem.