Praha, 2. června 2021 – Sněmovna dnes schválila šest nominací podaných poslanci Pirátů na státní vyznamenání, které významným způsobem přispěly k rozvoji České republiky. Jedná se o uznávané autority v oblasti vědy, zdravotnictví, pedagogiky, sociální péče a bezpečnosti, které šířily dobré jméno ČR ve světě a zasadily se o zlepšení postavení našich občanů. Návrhy dnes schválilo plénum Poslanecké sněmovny, která schválené návrhy předloží prezidentu republiky.

Sněmovna schválila poslanecké návrhy Pirátů u těchto kandidátů:

  • Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., IM (navržen Lukášem Černohorským na Řád TGM) – Český epidemiolog, ředitel Divize infekčních nemocí WHO, zasloužil se o vymýcení pravých neštovic.

„Pan profesor Karel Raška byl výjimečný člověk, který ve svém oboru dosáhl jedinečných celosvětových úspěchů a bylo tomu především jeho zásluhou, že se Československo stalo ve druhé polovině 20. století epidemiologickou velmocí a také u nás došlo k výraznému zlepšení a stabilizaci epidemiologické situace. Ve světě je známý především pro své obrovské úsilí v boji s jedním z nejnebezpečnějších onemocnění, s nímž se kdy lidstvo setkalo. Daroval tak světu nejvíc, co člověk může dát, a to záchranu lidských životů, která se v tomto případě počítá v řádu milionů,“ uvedl k nominaci Lukáš Černohorský.

  • Plk. Jan Horal, MBE, IM (navržen Vojtěchem Pikalem na Řád Bílého lva) – Veterán druhé světové války. Po r. 1989 se stal aktivním mecenášem a propagátorem nápravy křivd vůči bojovníkům ze západní fronty.

„Plukovník Jan Horal se účastnil druhé světové války na západní frontě, následně odešel do emigrace. V roce 1990 se vrátil do Československa a zasadil se o nápravu postavení vojáků ze západní fronty. V průběhu svého života válečné veterány podporoval materiálně, finančně i zaměstnáváním. Pomoc poskytoval nezištně i válečným vdovám,“ vyložil důvody nominace Vojtěch Pikal.

  • Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., IM (navržen Vojtěchem Pikalem na Řád Bílého lva) – Filosof, disident, chartista, wikipedista, zakladatel a první děkan FHS UK.

„Jan Sokol patří mezi nejvýznamnější postavy novodobých českých dějin. V období normalizace působil v disentu. Kromě filosofie se zabýval celou řadou dalších oborů, jako je matematika, kybernetika, elektrotechnika, hodinářství nebo botanika. Na začátku devadesátých let byl poslancem Federálního shromáždění. Byl také vášnivým wikipedistou a jeho široký záběr mu umožňoval vnímat svět komplexním pohledem,“ sdělil k nominaci Pikal.

  • Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (navržen Tomášem Martínkem na Medaili za zásluhy) – Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci. Prototyp zařízení jeho patentu pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností. Nositel Pocty hejtmana Libereckého kraje.

„Profesor Lukáš je jedním z profesorů, kteří přišli na začátku koronakrize s konceptem látkové roušky s kapsou, do které je možné vkládat výměnný filtr z jakéhokoliv účinného materiálu. V rekordním čase sestavil profesor Lukáš nové zařízení na výrobu nanovláken a také tým katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty Strojní Technické univerzity v Liberci. Lidé tak mohli hotový nanomateriál vkládat do doma ušitých bavlněných roušek s kapsou. Profesor Lukáš obdržel krajskou medaili, ale mám za to, že si spolu s celým týmem a dobrovolníky z TUL zaslouží i státní vyznamenání,“ komentoval nominaci Tomáš Martínek.

  • Jiřina Uherková, IM (navržena Lenkou Kozlovou na Medaili za zásluhy) – Sbormistryně a pedagožka, zakladatelka dětského sboru Severáček v Liberci.

„Už od poloviny padesátých let, kdy vedla školní pěvecký kroužek, se Jiřina Uherková věnovala výuce sborového zpěvu. Úspěch v celorepublikové soutěži v roce 1958 se stal motivací pro přeměnu školního sboru na celoměstský. Ten se stal jedním z nejúspěšnějších v Československu, účastnil se předních hudebních festivalů a nahrával v televizi i v rozhlase,“ vyjmenovala zásluhy nominandky Lenka Kozlová.

  • Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. (navržena Olgou Richterovou na Medaili za zásluhy) – Je předsedkyní Alzheimer Europe, členkou výboru INTERDEM, zakladatelkou České alzheimerovské společnosti, jako předchozí předsedkyně čestnou členkou výboru České gerontologické a geriatrické společnosti a zakládající ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8.

„Paní docentka Holmerová se celý život věnuje úsilí o dobré stárnutí a osvětu v oblasti péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Jako mezinárodně uznávaná odbornice je i předsedkyní Alzheimer Europe, organizace sdružující 37 členských organizací z 33 zemí,“ uvedla Olga Richterová.