Praha, 25. ledna 2018 – Poslanecká sněmovna včera zvolila zástupce pojištěnců do Správní a Dozorčí rady VZP. Piráti do Správní rady nominovali lékaře a konzultanta Zdeňka Hřiba a chirurga Jiřího Párala. Do dozorčí rady byl nominován ekonom Marek Paris. Náhradníkem ve správní radě je Petr Arenberger, v dozorčí radě Adam Janek. Nominanti Pirátů prošli otevřeným výběrovým řízením.

Jiří Páral se ve Správní radě pojišťovny zaměří na kontrolu finančních toků VZP, podporu navýšení financí preventivním zdravotnickým programům a zveřejňování klíčových dokumentů z jednání rady. Zdeněk Hřib, člen Pirátů a rovněž nový zástupce ve Správní radě VZP, má v novém působišti tyto plány: „Budu zastupovat zájmy voličů Pirátů v souladu s naším programem, podle kterého musí VZP zůstat zachována jako garant péče tzv. zdarma ve stávajícím rozsahu. Pro liberalizaci zdravotního pojištění mají Piráti připraven vlastní návrh na neziskové samosprávné zdravotní pojišťovny. V legislativě k VZP zásadní změny nechystáme, snad kromě zeštíhlení Správní rady VZP, kde považuji za nezbytné zrušit deset nevolených trafik pro vládní poradce a kamarády a rozšířit omezení pro možný střet zájmů u zbylých zástupců pojištěnců volených Sněmovnou.“

Nový člen dozorčí rady Marek Paris jmenoval tři priority:

„Chci být zástupcem každého pojištěnce VZP. Mým prvním tématem je regionální nerovnost v přístupu pacientů k léčbě v centrech. Druhým jsou žádosti o proplacení léčiv podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se pacienti ocitají v nerovném postavení vůči vlastní pojišťovně. Třetím je informovanost pojištěnců o kvalitě poskytovatelů zdravotní péče.“

Piráti před volbou informovali Sněmovnu o kvalifikaci a plánech svých nominantů. Zatímco některé politické strany nominovaly vlastní poslance, SPD vyslala do VZP Jaroslava Nováka „Večerníčka“, poradce Tomia Okamury, výtvarníka, spisovatele, novináře a sběratele světových piv.

„Vybrali jsme dva lidi a z nich je jeden Pirát a jeden ne. I u Piráta si můžete ověřit, že má pro pozici velmi dobrou kvalifikaci. Obávám se, že o všech kandidátech se to říct nedá. Myslím si, že třeba tiskový mluvčí pana Okamury je zajímavá volba,“ reagoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík na včerejším jednání Sněmovny.

<h3>Představení nominantů Pirátů poslancům ostatních stran</h3> <h4>Správní rada VZP</h4>

plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA je vedoucím Katedry vojenské chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, emeritním děkanem této fakulty a přednosta chirurgické kliniky FN v Hradci Králové. Docent Páral v minulosti působil ve třech vojenských misích v Afghánistánu a Iráku, je hlavním odborníkem Armády ČR pro obor chirurgie, autorem a spoluautorem vědeckých monografií a řady článků v odborných recenzovaných časopisech. Je absolventem MBA studia, obor Management zdravotnictví. Jako člen Správní rady VZP se zaměří na kontrolu racionality finančních toků VZP, podporu navýšení financí pro preventivní zdravotnické programy a otevřenost správní rady pojišťovny směrem k veřejnosti ve smyslu zveřejňování klíčových dokumentů rady.

MUDr. Zdeněk Hřib je odborným garantem Pirátů pro oblast zdravotnictví a je ředitelem neziskové organizace poskytující služby v oblasti zdravotnictví. Byl členem několika pracovních skupin k tématům zdravotnické informatiky, kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace a EU. Pracuje také jako konzultant v oblasti zdravotnické informatiky a podílel se na vytvoření několika informačních systémů týkajících se zdravotních pojišťoven nebo pracujících s jejich výkazy.

<h4>Dozorčí rada VZP</h4>

Marek Paris, M.A. je nominantem České pirátské strany na člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jako vystudovaný ekonom se bude věnovat především tématu financí a účelnosti vynaložených nákladů v rámci jednotlivých fondů pojišťovny. Během svého působení by rád řešil problematiku nerovnosti v dostupnosti léčby inovativními léčivými přípravky pro pojištěnce VZP, která je způsobena nerovnoměrným geografickým rozložením poskytovatelů zajišťujících tuto léčbu, nedostatečnou informovaností pacientů o jejich právech, a také vynucenými žádostmi o nesystémovou úhradu pomocí §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.