„Vyčleňování na okraj společnosti zkrátka nefunguje – ať už je důvodem krátkodobá nemoc, život s postižením, závislost nebo péče o nám blízké osoby. Mám proto radost, že se naše pirátské dlouhodobé úsilí v sociální politice zúročilo i v další oblasti,” řekla k návrhu, který dnes prošel finálním čtením ve Sněmovně místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová.

„Nikdo nevíme, jestli a do kdy budeme zdraví a v plné síle. A nevíme to bohužel ani u našich blízkých. Proto je tak důležité, aby, pokud to je jen trochu možné, mohli lidi zůstávat co nejvíce doma, i když se jejich zdravotní stav zhorší. A aby o ně zároveň bylo kvalitně postaráno. Aby byla péče v domácím prostředí spíše normou než výjimkou. A aby lidé, kteří se už teď o své blízké starají, pro to měli lepší podmínky,” dodává. „Také chceme zajistit, aby bylo dostatek míst v azylových domech podle reálných potřeb, a aby pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky platila totožná pravidla jako pro zdravotníky v oblasti bezúhonnosti. Toto narovnání dnes také prošlo Sněmovnou,” zdůraznila Richterová.

Kromě tohoto návrhu míří do Sněmovny také důležitá právní úprava sociálních podniků. Zákon o integračním sociálním podniku má zajistit dostupnější důstojné a stabilní zaměstnávání osob, které jsou na trhu práce z různých důvodů znevýhodněny. A zlepšení v oblasti sociální politiky budou Piráti prosazovat i do budoucna. Konkrétně půjde o to, aby již zmiňované pečující osoby měly lepší podmínky např. co do odlehčovacích služeb. To, aby mohly pracovat na částečný úvazek, pokud chtějí a pokud to je vůbec s pečováním alespoň trochu možné, jsme už jako vláda podpořili a slevy na pojistném pro ně platí. Aby zaměstnavatelé tyto zkrácené úvazky nabízeli, včetně státu, je ale běh na delší trať – i k tomuto tématu pořádala toto pondělí 8.4. Olga Richterová kulatý stůl ve Sněmovně. Klíčová je také úprava příspěvku na péči včetně těch pro lidi s vysokou potřebou péče (tzv. pátý stupeň). „Dnes jsme nakročili k tzv. pátému stupni, tedy maximální podpoře lidí s vysokou potřebou péče, ti jsou dnes zcela odkázáni na pomoc blízkých a asistentů, ale bez dostatečných finančních prostředků na péči 24/7. Zavádíme tzv. stupeň 4+ v domácím prostředí, a do budoucna je připravována komplexní úprava týkající se těchto zhruba 16 000 osob, jež náš stát dlouhodobě opomíjel,” uzavírá Richterová.