Praha, 28. května 2019 – Právo na digitální službu, místní příslušnost exekutorů, tolerance alkoholu u vodáků, zavedení další vlny EET a také středeční mimořádná schůze k financování sociálních služeb byly dnes hlavními tématy tiskové konference Pirátů před zahájením 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„Mám velikou radost, protože se nám podařilo po dohodě s ostatními stranami zařadit na jednání návrh zákona o právu na digitální službu. Ten navíc dostal souhlasné stanovisko vlády. Jedná se o zásadní krok, který občanům zpřístupní možnost komunikovat se státem plně elektronicky. Na přípravě zákona jsme spolupracovali na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zástupci všech parlamentních stran, se zástupci ICT Unie i právníky. Podporu zákonu dal i premiér Andrej Babiš,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš k návrhu, který má zásadně zjednodušit například vyřizování dokladů.

Poslanec Lukáš Kolářík následně uvedl, že dojde k projednání zákona, který zavádí místní příslušnost exekutorů: „Návrh vznikal v součinnosti se zástupci dlužníků, exekutorů, soudců i neziskových organizací. Jeho zásadní přínos spočívá v tom, že exekutor bude automaticky přidělený soudem, nikoliv na základě případných známostí. Exekuce se navíc budou koncentrovat u jednoho exekutora, takže dosáhneme výrazného snížení nákladů při vymáhání dluhů a zároveň jednoduššího a rychlejšího zaplacení dluhů.“

Místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová připomněla krizovou situaci v oblasti sociálních služeb, kterou se bude zabývat Sněmovna na mimořádné schůzi ve středu: „Téměř každý rok se řeší financování sociálních služeb v obcích. Krizová situace poskytovatelů se opakuje. Jde o špatně sestavený státní rozpočet, který nereflektuje vládou nařízené zvýšení platů. Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá žádné trvalé řešení pro stabilizaci situace. Záležitost se přitom týká zhruba milionu obyvatel ČR – tolik lidí o někoho pečuje nebo péči potřebuje.“

Poslanec Lukáš Bartoň okomentoval novelu zavádějící dekriminalizaci alkoholu na vodě, kterou vrátil Senát: „Novela zákona o vodácích se senátorům líbila natolik, že do ní zakomponovali i cyklisty. Nepředpokládáme, že by na jednání Sněmovny došlo na schválení senátního návrhu. Ačkoliv většina pirátského klubu je návrhu Senátu nakloněna, očekáváme, že bude spíš zájem horní komoru přehlasovat 101 hlasy.“

Tiskovou konferenci uzavřel poslanec Mikuláš Ferjenčík, který se vyjádřil k vládnímu návrhu na zavedení další vlny EET: „Návrh je nyní ve třetím čtení a pokusíme se nalézt dohodu s vládní koalicí o proceduře hlasování vzhledem k tomu, že k tisku je navržených několik set pozměňovacích návrhů. Chceme dát prostor poslancům k tomu, aby se mohli ke klíčovým návrhům vyjádřit. Piráti rozšíření EET na živnostníky a další svobodná povolání odmítají kvůli dalším byrokratickým povinnostem občanů a pochybnému významu pro rozpočet státu. Finanční přínos vidíme jen na straně provozovatelů účetních systémů.“