Praha, 26. listopadu 2019 - Tento sněmovní týden bude ve znamení podle Pirátů zcela stěžejních témat jako je využití bankovní identity pro komunikaci s úřady, digitální technická mapa, rozpočet, navýšení platů učitelů, podoba státních maturit či novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš zdůraznil důležitost dvou zákonů v oblasti digitalizace, a to využití bankovní identity pro komunikaci s úřady a digitální technickou mapu. Oba zákony vznikly ve skupině politiků a odborníků pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedeným Ivanem Bartošem ve spolupráci se soukromým sektorem a ministerstvy.

„Bankovní identita je nástroj, který umožňuje občanům přístup k již státem poskytovaným digitálním službám. Využívá právě přihlašování přes internetové bankovnictví, které má k dispozici již asi pět milionů občanů,” uvedl Bartoš, který následně informoval o připravované interpelaci klubu Pirátů na premiéra Babiše. „Zajímá nás, zda pana premiéra ještě někdy uvidíme na ústních interpelacích, protože naposledy se jich účastnil v červnu 2019,” řekl Bartoš.

Postoj Pirátů k vládnímu návrhu státního rozpočtu okomentoval poslanec Mikuláš Ferjenčík:

„Piráti přišli s nekolika pozměňovacími návrhy, hlavní je úsporný balíček snižující výdaje státu o 12,6 miliardy korun. Z toho bychom chtěli financovat větší investice do železniční infrastruktury, tam chceme navýšení o 6 miliard korun a zvýšení platů učitelů tak, aby byly splněny sliby vlády i platné usnesení Poslanecké sněmovny. Kromě těchto velkých návrhů chceme také posílení financování sociální práce, zlepšení boje se závislostmi, posílení rozpočtu NÚKIBu, abychom posílili kyberbezpečnost v Česku. Navrhujeme také snížit rozpočet Hradu především na právní a konzultační služby. Pokud neprojdou naše hlavní pozměňovací návrhy, tak rozpočet nepodpoříme.” Ferjenčík dále uvedl, že dnes navrhne projednání pozice ČR k principu vykazování zisku velkých korporací, tzv. Country by Country Reporting.

„V rámci navýšení platů učitelů o pět miliard předkládáme i kompromisní návrh na navýšení o tři miliardy. Dále Sněmovna projedná podobu státní maturity. Tady jsme s Piráty již v červnu v reakci na vládou navrhované zavedení povinné maturity z matematiky předložili návrh na zachování volby mezi právě matematikou a cizím jazykem. Následně však ministerstvo školství otočilo a opsalo náš návrh. Sněmovna tak projedná dva shodné návrhy - jeden pirátský a druhý vládní,” zmínil pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

O novele zákona o svobodném přístupu k informacím informoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek:

„Zákon je jednou z klíčových norem, o kterou se my Piráti zajímáme, i proto jsme věnovali velkou energii do jednání s ministerstvem vnitra a dosáhli toho, že z původního návrhu řada problematických bodů zmizela, některé však bohužel zůstaly. Zákon byl navíc nedostatečně konzultován s neziskovými organizacemi, na což jsme upozorňovali. Z těchto důvodů navrhneme, aby byl zákon vrácen k přepracování. Naší prioritou bude, aby povinnost poskytovat informace měla i obchodní společnost ČEZ, která tak dnes činit nemusí.”