Praha, 26. března 2018 – Piráti apelují na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nepodléhalo populistickému návrhu ministryně obrany Karly Šlechtové na zavedení povinné „vlastenecké výchovy“ do škol. Sounáležitost k národu se nerodí zavedením povinného militantního předmětu, ale správnou výukou a studiem historie a kultury. Avizovaná náplň zamýšleného předmětu neodpovídá potřebám českého školství. Hodina branné výchovy omezí výuku jiného předmětu, rozvrhy jsou navíc nyní podle učitelů zcela naplněné.

Piráti odmítají zavedení povinného předmětu s názvem „civilní příprava obyvatel k obraně státu“ s časovou dotací jedné vyučovací hodiny za čtrnáct dnů do základních škol. Podle poslankyně Pirátů Lenky Kozlové, která má dlouholeté pedagogické zkušenosti, je problematika uchopená nešťastně: „Národní sounáležitost je založená na společných dějinách, kultuře a jazyku, ideálně předávaných kompetentními učiteli a autoritami. Proto je pro nás cennější dobrý učitel dějepisu, společenských věd nebo výtvarné výchovy, který umí vysvětlit dějiny a probudit v dětech zájem. To je pro nás víc než celý vlastenecký aspekt nově prosazovaného předmětu.“

„Vědět, jak se zachovat v případě teroristického útoku je užitečné, ale už dnes jsou takové informace školám dosažitelné. Stejně jako u pravidel silničního provozu nebo instruktáže první pomoci při úrazu je na ředitelích, zda a koho pozvou, aby látku v potřebné míře předal, včetně výuky v terénu,“ dodává Lenka Kozlová, která prosazovanou hodinovou dotaci 8 až 10 hodin za pololetí, což jsou celá dvě vyučovací dopoledne, považuje pro daný záměr za neodůvodnitelnou.

„Chceme svobodné školy s přátelskou atmosférou motivující k všestrannému rozvoji, není správnou cestou žáky více svazovat povinnými předměty. Chceme, aby MŠMT dbalo dlouhodobé vize a citlivě reagovalo na potřeby doby a budoucnosti, nikoliv na agendu Ministerstva obrany,“ uzavírá poslanec Lukáš Bartoň, člen školského výboru Sněmovny a vysokoškolský pedagog.