Brusel/Praha 28. září 2020 – Evropa čelí v posledních týdnech druhé vlně pandemie koronaviru. Česká vláda situaci nezvládá a vývoj pandemie je u nás, hned po Španělsku, druhý nejhorší v celé Unii. Je stále více zřetelné, že země jednající na vlastní pěst jsou méně efektivní, než kdyby Unie realizovala společné řešení. Proto místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja a poslanec Petr Třešňák vyzývají vládu, aby ve spolupráci s evropskými partnery vytvořila funkční pandemický semafor. Ten dá občanům přehled o možnostech a podmínkách cestování v rámci Unie. Pirátská strana českou verzi semaforu navrhla již v květnu tohoto roku.

„Jednotný pandemický semafor je zcela zásadní pro volný pohyb na území Evropské unie. Takový postup by zjednodušil život zejména lidem cestujícím mimo Česko,“ uvádí Marcel Kolaja. „Zároveň je to i cesta k obnově ekonomiky. Pokud se vláda semafor nesnaží zavést, pak tím přispívá ke snižování životní úrovně nás všech. Efektivní fungování vnitřního trhu s minimem překážek je jedinou cestou z krize,“ dodává Kolaja.

„Návrh Evropské komise počítá s jednotnými kritérii. V případě jejich naplnění by členské země mohly zavést omezení volného pohybu. Obsahuje také jejich odlišení za pomoci barev. Stejně tak chce zavést jednotná opatřeními pro navrátilce z rizikových oblastí,“ zmiňuje Petr Třešňák. „Cíl je velmi prostý. Komunikovat jasné, aktuální a přesné informace směrem k veřejnosti“ dodává Třešňák.

„Předsedkyně Evropské komise vyzvala ke koordinaci států a zvýšení pravomocí evropských institucí v oblasti zdravotnictví. Podobný názor sdílí i zhruba 70 % evropských občanů.,“ uvádí Kolaja. „Nesmí se opakovat maďarský scénář, tedy uzavření hranic pouze pro vybrané členské země. Bez dat, analýz či relevantních argumentů. Pokud se chceme ze současné krize dostat, musíme jednat společně,“ dodává Kolaja.

„Komise navrhuje i společný postup pro lidi vracející se z rizikových oblastí. Pokud osoba přicestuje z červené zóny, pak musí jít do karantény, anebo podstoupit test. Před návratem z oranžové zóny by testování měly země alespoň doporučit,“ uvádí Třešňák. „Z české zkušenosti jsme si velice dobře vědomi důležitosti komunikace směrem k občanům v takto výjimečné situaci. Komise proto požaduje oznámení nových omezení alespoň 7 dní před jejich závazností. Větší předvídatelnost, efektivní postup při řešení situace, ale i adekvátní komunikace směrem k evropským a českým občanům jsou cíle, které můžeme naplnit pouze v rámci celoevropského řešení. O to jako Piráti nepřestaneme usilovat,“ uzavírá Třešňák.