Prezident Erdogan využívá nepodařený puč jako bianko šek k bezprecedentním čistkám v turecké společnosti. Tyto čistky postihují nejen armádu, ale i soudce, novináře, ministerské úředníky, duchovní a vysokoškoské profesory. Desítky tisíc lidí bylo a je zadržováno bez soudu, vyhozeno ze zaměstnání nebo jim byl uložen zákaz vycestovat do zahraničí. Bylo uzavřeno přes 2 000 škol, 1 000 neziskových organizací, 160 mediálních společností. 140 novinářů byl zatčeno. Z nejvyšších míst zní hlasy pro obnovení trestu smrti.

Ačkoliv se vládní představitelé opakovaně vyjadřují pro tvrdé potrestání pučistů, ve skutečnosti bojují proti svobodné turecké společnosti.

Pirátská strana považuje oběti čistek za oběti politického pronásledování a podporujeme jejich úsilí za práva na svobodný život a demokracii. Je nutné neustále připomínat, že demokracie není o samotném aktu volby, ale o dodržování demokratických standardů, demokracie vyžaduje pluralitu a svobodu názorů a jejich volné šíření.

Žádáme vládu České republiky a Evropskou komisi, aby přestaly Turecko označovat za bezpečnou zemi a obětem těchto čistek stejně jako dalším osobám prchajícím před tureckým režimem poskytly veškerou podporu a pomoc odpovídající statutu politických uprchlíků. Naše země i náš kontinent byly v minulosti zdroji mnoha uprchlických vln. Nesmíme teď odmítat pomoc lidem, kteří se ocitli v nebezpečné situaci, tak jako mnoho Čechů a Evropanů v minulosti.