Praha 13. dubna 2018 – Piráti hodnotí záměr Ministerstva dopravy ČR zpoplatnit starší automobily jako neúčelný, v mnoha ohledech nereflektující socioekonomické aspekty. Nebude mít zásadně pozitivní dopad na životní prostředí. Vládou navržené scénáře budou znamenat zátěž pro ekonomicky nejslabší obyvatele, pro mnohé z nich budou poplatky znamenat předčasnou ztrátu jejich vozu. Piráti místo toho chtějí zlepšit efektivitu hromadné dopravy, snížit její ekologickou zátěž a zatraktivnit ji pro cestující.

Poplatky se mají striktně rozlišovat podle normy Euro – podle jednoho scénáře ho mají být ušetřeny vozy třídy Euro 2 a mladší, podle druhého se mu však nevyhnou ani ty s Euro 3. Přitom se nejedná o poplatky zrovna malé, oba scénáře počítají s částkami v tisících korun za rok. Připravované šrotovné by navíc nákup nového vozu pokrylo jen z velmi malé části, což by v podstatě znamenalo, že auta budou dostupná jen pro vyšší příjmové vrstvy obyvatel.

Jan Nezhyba, pirátský garant životního prostředí, považuje tento způsob ochrany ovzduší za pouhou zástěrku zajišťující odbyt výrobcům automobilů: „Přitom o výrazném úbytku emisí se dá hovořit snad jen u starých dieselů, které už nejsou v nejlepší kondici. Normou EURO zpřísňujeme snižování emisí už od roku 1992 každé 4 roky, ale průměrný občan ČR si asi těžko jednou za 4-6 let pořídí zcela nový automobil, jako to ze svého platu zvládne např. německý dělník. Průměrné stáří vozu v Německu se díky tomu pohybuje do 9 let, zatímco u nás je to kolem 15, výjimkou nejsou ani vozy osmnácti či dvacetileté. Nepopírám, že vozový park v ČR je nutné obnovit, ale v rámci řešení je třeba přijít místo trestání za chudobu s pozitivní motivací. Zajímat by nás měla především komerční doprava a služby zajišťující obslužnost ve městech, kde je účelné vyžadovat vyšší emisní třídu co nejdříve. Věnujme se rovněž investicím do doprovodných opatření ke snižování emisí, jako jsou např. trvale zelená hygienická pásma v okolí měst, rychlostních silnic a obchvatů. Umožněme lidem pohodlně překonávat větší vzdálenosti v kratším čase po moderních vysokorychlostních tratích, a vytvářejme tím dopravu zároveň efektivnější i ekologičtější.“

Také pirátský garant dopravy David Witosz s takovými závěry souhlasí: „Ano, prioritami v pirátském programu pro dopravu není zvyšování restrikcí a poplatků, ale chceme docílit zrychlení a zefektivnění dopravy – meziměstská automobilová doprava se musí zcela přemístit na silnice první třídy a dálnice, městská hromadná doprava musí nadále sledovat vzestupnou tendenci kvality služeb a na delší vzdálenosti musí být pro naše občany vytvořena možnost rychlejší, levnější a pohodlnější cesty pohodlnými rychlovlaky. Pokud tedy jde o průnik dopravní politiky státu s politikou životního prostředí, pak se tento pokus naprosto míjí účinkem na obou zmíněných frontách.“