„Dlouhodobě říkáme, že si stát musí posvítit na lobbisty. Jasná pravidla pro lobbování tu chybí roky a Piráti jsou v jejich zavedení hlavní tahoun. Zemi nesmí řídit zákulisní hráči. Chceme, aby byly veřejně dostupné informace o tom, kdo ovlivňuje podobu jednotlivých zákonů, přípravu zakázek nebo rozdělování dotací. Občané na to mají právo. Podporujeme i zavedení registru lobbistů. Pevně věřím, že zákon o lobbování bude dalším z protikorupčních zákonů, který se nám v tomto období podaří prosadit,” řekl k připravovanému zákonu předseda Pirátů Ivan Bartoš. 

Právě navrhovaný registr, který by sloužil jako informační systém veřejné správy, je hlavním nástrojem regulace lobbování. Sledoval by totiž aktivity lobbistů a lobbovaných, a tím umožnil veřejnosti snadnou kontrolu nad tím, kdo co prosazuje a s kým jedná.

V současné podobě návrhu zákona vidím několik nedostatků, které detekovala i Legislativní rada vlády a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, jimž předsedám. Zákon  například nedopadá na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů. Chybí také procentuální výpočet sankcí za porušení zákona (černý lobbing). Budu se pokoušet na vládě reflektovat tyto nedostatky a zapracovat doporučení Legislativní rady vlády a Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,“ uvedl Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády.

Návrh zákona o lobbování reflektuje doporučení GRECO (Skupina států Rady Evropy proti korupci) a získal podporu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Navíc je přijetí tohoto zákona do poloviny roku 2025 navázáno na čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Je však nezbytné vyřešit výše uvedené nedostatky, které by mohly zpochybnit jeho efektivitu. „Náš cíl je vytvořit zákon, který skutečně posílí etiku a transparentnost v politickém prostředí. To, aby v lobbování nedocházelo ke korupci ani k tajným nátlakům mocných vlivových skupin na politiky, je naprosto klíčové. Jedině tak bude moct dojít k posílení důvěry veřejnosti v politické rozhodování. A věřím, že to se s novým zákonem i díky námi navrhovaným změnám povede,” dodal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se dlouhodobě věnuje boji proti korupci.

Piráti věří, že jejich návrhy přinesou pozitivní změny a posílí etiku a transparentnost v českém politickém prostředí.