Praha, 20. prosince 2018 – Stát měl do konce roku 2018 velkou šanci pokusit se získat zpět své byty. Bohužel se ale rozhodl šanci nevyužít. Podle šéfa vyšetřovací komise Piráta Lukáše Černohorského komise shromáždila dostatek podkladů, které potvrzují, že byly byty v roce 1990 ze státního majetku do společnosti OKD a.s. převedeny v rozporu s předpisy. Podle právních analýz, které si komise nechala zpracovat, mohl být tedy převod majetku neplatný. Komise tedy požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových i Ministerstvo financí ČR, aby podalo určovací žalobu ještě do konce roku, kdy by byla její naděje na úspěch výrazně vyšší. V případě úspěšné žaloby by byty připadly státu. Obě instituce ale podat žalobu odmítly.

„Domnívám se, že by o tom, zda je možné dostat tyto byty nazpět, měl rozhodnout nezávislý soud a nikoliv státní úředník. ÚZSVM i Ministerstvu financí ČR sem poslal opakovaný podnět k podání určovacích žalob. Odmítnutí naznačuje, že to zřejmě stát s vrácením bytů ani dnes nemyslí skutečně vážně. Vyšetřovací komise pro to ale udělá maximum,“ hodnotí Lukáš Černohorský.

Vyšetřovací komise na svém dnešním zasedání vyslechla další dva svědky, celkem předvolala už téměř čtyři desítky svědků a shromáždila tisíce stran dokumentů. Vyšetřování kauzy OKD ale ještě není u konce. V plánu jsou další výslechy a kroky, které by měly státu poskytnout dostatek podkladů pro zahájení soudních řízení, případně dalších opatření, jak snížit újmy způsobené státu.

„S odmítnutím a ani jeho odůvodněním se nespokojím. Podat určovací žalobu stát mohl, pak by nebyla pochybnost, že to s dořešením privatizačních kauz myslí vážně. Rozhodnout měl soud. Piráti chtěli zřídit komisi, aby se skutečně tyto věci prověřily a dotáhly. Jestli cílem vlády bylo pouze nechat vlka najíst, aby koza zůstala celá, pak to opět svědčí o pravdivosti jejích proklamací o rozkrývání privatizačních kauz. Doufám, že své rozhodnutí ještě přehodnotí, jedná se přece o desetitisíce bytů, ve kterých žijí hlavně staří lidé, invalidní bývalí horníci nebo hornické vdovy. Bohužel po roce 2018 může být stát v horším procesním postavení,“ dodává Černohorský.

Komise bude dál shromažďovat důkazy a svědectví, závěrečná zpráva bude podána do 12. dubna 2019.