Praha, 15. září 2020 - Kultura je jedním z nejpostiženějších sektorů, kterého se dotkla pandemie koronaviru. Spousta akcí musela být zrušena, další trpí nízkou návštěvností a o vyhlídkách na zlepšení se nedá hovořit. „Stát přitom podporu živnostníků ukončil a na dotace z Ministerstva kultury výdělečný kulturní sektor nedosáhne. Jistou nadějí byl program COVID - Kultura spoluvytvářený s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bohužel jsou jeho parametry nastaveny tak, že na pomoc dosáhnou pouze některé subjekty a vyčerpáno je jen několik desítek milionů,“ uvedla pirátská poslankyně Lenka Kozlová s tím, že bude apelovat na ministra průmyslu a obchodu o nápravu.

V dotačním programu COVID - Kultura bylo alokováno 900 milionů korun a je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Ti mohou žádat o úhradu tzv. marně vynaložených nákladů vzniklých od 1. října 2019 do 17. května 2020 a které se vztahují k akcím, jež se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020. Doposud však byly podány na Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti v souhrnu pouze za několik desítek milionů. Problém je totiž v samotném nastavení pravidel programu, kdy lze žádat jen o úhradu zmařených nákladů v souvislosti s pořádáním kulturních akcí. Jenže naprostá většina tohoto sektoru neplatí svým dodavatelům předem. Nemají tedy zmařené náklady, ale spíše příjmy. Zmařené náklady mají především pořadatelé velkých festivalů.

Do potíží se ovšem nedostávají pouze pořadatelé kulturních akcí nebo umělci, jde o celou řadu přidružených profesí (zvukaři, osvětlovači, manažeři a další). Tyto skupiny stále nemohou naplno obnovit svou činnost, a trpí tím pádem existenční nejistotou. V současnosti navíc nastoupila druhá vlna pandemie, kvůli níž se markantně zvyšuje riziko významného omezení kulturních akcí, nebo v krajním případě i opětovného "vypnutí" kulturního sektoru.

„Ve chvíli, kdy byl záměr tohoto programu schválen vládou, jsem byla nucena interpelovat ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Z předloženého plánu nebylo totiž vůbec jasné, jaké bude mít tento dotační program parametry a jak budou žádosti hodnoceny. Bohužel, pan ministr mi na tuto otázku neodpověděl jasně. Nyní se ukazuje, že naše obavy byly oprávněné,“ komentovala situaci Kozlová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak bližší pravidla pro poskytování příspěvků na svých stránkách zveřejnilo až 12.8. Zde už začalo být zřejmé, že podpora ohroženým skupinám bude nedostatečná. Zarážející na tom je fakt, že byl program připravován v součinnosti s Ministerstvem kultury, které by mělo mít celý sektor dobře zmapovaný. Doufali jsme, že účast resortu kultury bude zárukou kvalitně připraveného zadání. Bohužel, to se nestalo, a program tak velmi úzce definuje okruh žadatelů, což dokládá i malý počet žádostí a nízké čerpání.

„Podle mých informací se na zadání podíleli i zástupci umělecké obce, bohužel jen v úvodní fázi. Ani většina z nich tedy na pomoc nedosáhne. Nyní interpeluji ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kterého se ptám, jak bude se zbylými prostředky ve fondu nakládat a zda-li bude revidovat pravidla podpory tak, aby na finance dosáhlo co možná nejširší spektrum zástupců kultury a na ní navázaných kulturních a kreativních průmyslů,“ dodala Kozlová.