Praha, 20. září 2019 – Piráti podporují dnešní happening „Stávka za klima – společně za budoucnost nás všech!”, kterou organizuje studentské hnutí Fridays for Future po celé České republice. Do stávky se, na rozdíl od těch minulých, nezapojují pouze studenti, ale všichni, kteří chtějí něco změnit. Stejně jako Piráti, kteří podnikají ve Sněmovně celou řadu kroků, jejichž motivací je udržitelnost a ochrana české krajiny.

„Podporuji občanské aktivity, na kterých je demokratická společnost postavena, a které často suplují nezájem zvolených politiků o důležitá témata. Jsem rád, že nositelem tohoto tématu jsou právě nyní z výrazné míry studenti. Ostatně jako původní občanská aktivita vznikla i Česká pirátská strana. Ke globální klimatické změně se Piráti staví aktivně a zodpovědně, dokazujeme to konkrétními kroky v Poslanecké sněmovně, v návrzích zákonů, edukativní práci i činností v regionech a městech, jako například pravidelnou účastí a organizací akcí Ukliďme Česko, ale dalšími enviromentálně progresivními aktivitami,“ říká Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Důsledná ochrana klimatu a zvýšení odolnosti a udržitelnosti české krajiny jsou hlavní prvky pirátského programu v oblasti životního prostředí. Piráti usilují konkrétně o zrušení podpory biopaliv první generace a omezení spalování fosilních paliv – například omezení výjimek pro velké uhelné elektrárny.

„Minulý pátek jsme ve Sněmovně usilovali o změnu návrhů zákonů, které jsou v rozporu se strategiemi adaptace na stále zrychlující se klimatickou změnu. Bohužel si poslanci vládní koalice prohlasovali zákony, které v sobě nesou rizika nekontrolovaného betonování krajiny a kácení stromů podél tratí a ve svazích kolem nich a poškození ekosystému a vodního režimu v krajině. Navrhovali jsme také úpravu lesního zákona tak, aby způsob hospodaření v českých lesích umožnil obnovu lesů a zvýšil jejich odolnost proti klimatickým změnám i škůdcům. Bohužel vládní poslanci svým hlasováním jasně ukázali, jak to myslí s ochranou krajiny a udržitelností českých lesů,” shrnula aktivity poslankyně Pirátů Dana Balcarová, která je předsedkyní Výboru pro životní prostředí.

Právě pod záštitou Balcarové se konal seminář Finance tváří tvář změně klimatu, kterého se zúčastnili experti z OECD, Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu, nevládních organizací, zástupců průmyslu, energetiky, bankovního sektoru i zástupce studentů z iniciativy Friday for Future. Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, která přitom bude moderní, konkurenceschopná a prosperující bude vyžadovat ohromné finanční zdroje a funkční nástroje jak tyto prostředky efektivně a transparentně využít, jak připomínají Piráti průběžně vládě.

„Již v březnu jsem požadovala, aby vláda předložila Poslanecké sněmovně informace o konkrétních krocích reagujících na klimatickou změnu. Poslanecké kluby ČSSD a ANO ovšem zařazení bodu na plénum vetovaly. Na příští schůzi Poslanecké sněmovny opět klimatický bod navrhnu do programu. Věřím, že klimatická konference OSN, která se koná příští týden v New Yorku a kam jede početná vládní delegace, vytvoří pozitivní rámec pro širokou debatu,” říká Dana Balcarová.