„Novela stavebního zákona – tak jak byla schválena – je naprosto antiliberální. Odporuje základním demokratickým principům, jde proti ústavním právům a mezinárodním dohodám, jako je Aarhuská úmluva.“ říká garant pirátského programu v oblasti životního prostředí Jan Nezhyba.

„Za naprostý faul považujeme autoritářskou novelu stavebního zákona, vyřazující veřejnost z rozhodování na úrovni územního a stavebního řízení. Salámová metoda ukrajování a omezování svobod se opět vyplácí. Po okleštění zákona o EIA přichází další promyšlený krok, který znovu ubírá na právech občanů, a dokonce ještě pod rouškou jejich blaha. Tažení proti nevládním organizacím a jejich účasti v řízeních je jen účelovým odstraněním překážek pro absolutní ovládnutí jinak právně chráněného prostředí před zlovůlí developerů a lobbistů, prosazujících své zájmy. Poprvé od roku 1989 poslanci výrazně omezují právo občanů spolurozhodovat o své zemi,“ doplňuje Nezhyba.

Piráti si uvědomují, že desetiletá zpoždění ve výstavbě klíčové dopravní infrastruktury jsou obrovský problém, ale řešení vidíme jinde než v omezení práva veřejnosti účastnit se příslušných řízení. Výrazně může pomoci přijetí zákona o liniových stavbách, citlivě nastaveného s ohledem k občanům a k životnímu prostředí. Zcela zásadní potom je kvalitní práce úřadů a úředníků, diky jejichž pochybením řada záměrů postupuje velice pomalu.

<h3>Novela stávající situaci zhoršuje</h3>

Dlouhé tažení proti spolkům zaměřeným na ochranu životního prostředí započaté Chalupou (ODS) pokračuje. Nyní sněmovna odstranila z cesty rovnocenného partnera v jednáních a řízeních, kde právě tyto organizace poskytovaly (doslova) odborný servis a poradenství jinak bezradným občanům hájícím svůj životní prostor. Příkladů této dobré praxe je mnohonásobně více než polopravd o vyděračských spolcích a ekoteroristech. Nyní teprve v tomto prostoru bez řádné právní ochrany a možnosti účasti veřejnosti bude docházet k excesům, na které se poukazovalo. Poslední šancí, krom právních tahanic a napadání řízení EIA soudní cestou, zůstává lidem buď možnost referenda, což je docela komplikovaný institut, anebo občanská neposlušnost. Ano, více jak dříve bude docházet na blokády, protesty a další podobné akce, které budou nově kriminalizovat činnost lidí ochotných starat se o své okolí. Bude častěji docházet na přímé akce namísto řešení v rámci právního prostoru.

<h3>Novela řízení rozhodně nezrychlí</h3>

Novela stavebního zákona měla především zrychlit liniové stavby, to v první řadě. Ale skutečně se toto podaří možná jen v případě drobných stavebníků. Pro velké stavby platí, že nyní se lidé svých práv budou domáhat automaticky soudní cestou, k čemuž jim zákonodárci de facto jen napomohli. Stanovisko EIA není napadnutelné jinak než u soudu (nikoli jak bylo doposud možné i správní cestou), to tedy může pro investora znamenat další obrovské náklady a „díky pružnosti“ soudů se tak mnohé záměry mohou táhnout ještě delší dobu než doposud.

<h3>Signál občanům je jasný</h3>

Aktuálně napříč celým politickým spektrem (ANO, ODS, ČSSD, KSČM) vládne shoda na tom, že do toho, co se kde staví, nemá řadový občan „vůbec co kecat, natož spolurozhodovat“. Zato mizerná práce úředníků a účelová opominutí, mnohdy i svévole politiků, budou pořád hlavní příčinou zdržení většiny liniových staveb a dalších stavebních projektů. Naproti tomu široká veřejnost přichází o cenné právo a možnost využít odborných rad a zastoupení v řízeních. Občan je nově vydán napospas benevolenci úřadů a politiků, bez šance na rozhodování a zákonnou obranu, kterou mohl doposud využívat.