Směrnice obsahuje hned několik mechanismů, jejichž cílem je mimo jiné narovnat práva pracovníků či usnadnit a zrychlit postup podávání žádostí. „Jsem velmi ráda, že novela o jednotném povolení je do velké míry založena na ochraně lidských práv pracovníků a také zajištění sociálních práv jejich rodinám. Jedná se o klíčový krok vpřed směrem k jejich integraci do naší společnosti,” vyzdvihuje Gregorová. „Důležité jsou především postupy zajišťující ochranu před vykořisťováním, posílení práv na rovné zacházení, zahrnutí práva na informace a na právní pomoc. Nově vzniká také povinnost pro členské státy sledovat, kontrolovat a případně sankcionovat porušování pracovních práv, a to především v odvětvích se zvýšeným rizikem takového porušování,” pokračuje Gregorová.  

Ze zjednodušení a zrychlení postupu pro získání jednotného povolení budou těžit jak konkrétní pracovníci přijíždějící do Evropské unie za prací, tak samotné členské státy. Směrnice bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst jednotlivých zemí a také na odstranění nedostatku pracovních sil napříč Evropou. Pro velké i malé evropské podniky bude totiž jednodušší najít a zaměstnat pracovníky, které potřebují,” vysvětluje Pirátka.

Důležitou součástí novely jsou například upravené podmínky při změně zaměstnavatele. Doposud nebylo možné zaměstnavatele změnit na stávající pracovní povolení, změna práce tak představovala pro pracovníky i společnosti velkou administrativní zátěž a časovou prodlevu. Legislativa však zavádí právo na změnu zaměstnavatele pro držitele jednotného povolení. Novinkou je také právo setrvat v členském státě povolení po dobu tří až šest měsíců z důvodu nezaměstnanosti za účelem hledat si nové zaměstnání,” ukončuje Gregorová.