Praha, 21. března 2018 – Piráti se dnes zúčastnili politického jednání k aktualizaci zákonů pro taxislužby Uber, Taxify, Liftago a další. Jednání vedl ministr Dan Ťok, přítomní byli i zástupci téměř všech stran zastoupených ve Sněmovně.

„Strany se shodují na nutnosti liberalizace taxislužby a zavedení regulace pro zprostředkovatele jako jsou digitální platformy. Hlavním cílem změn je zjednodušit existující legislativu. Jednání s ministrem Ťokem vedlo ke shodě na obsahu nových zákonů, které konečně zavedou moderní pravidla,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Všichni řidiči by měli nově splňovat tyto podmínky:

  • pracovní povolení v ČR,
  • praxe s řidičským průkazem 3 roky,
  • schopnost dorozumět se se zákazníky a státními orgány,
  • pojištění odpovědnosti kvůli bezpečnosti cestujícího a
  • jejich vozidlo by muselo splňovat zákonné požadavky např. na stáří.

Podle dohody by mělo dojít k rozdělení na dva typy taxislužby, a to podle toho, zda vozidlo bude vybaveno majáčkem a bude moci zastavovat lidem na ulici na znamení či nikoliv.

Taxi bez majáčku má být v režimu smluvní přepravy, kterou zná zákon již dnes a která bude použitelná i pro služby jako je Uber, Taxify nebo Liftago. V tomto případě by měly být zrušeny zkoušky z místopisu a cena bude dojednána předem, takže by riziko například zdržení v koloně nesl dopravce. U tohoto druhu přepravy bez majáčku by nemělo být možné stavět lidem na znamení na ulici.

Taxi s majáčkem by mělo mít i nadále právo na zvláštní jízdní pruhy a stanoviště a současně bude zrušena cenová regulace s výjimkou případů, kdy taxi zastavuje člověku na ulici na znamení. Pro taxi s majáčkem by patrně obec měla nadále zmocnění stanovit zkoušky z místopisu. Cena by měla být stanovena podle taxametru, takže v případě kolony by riziko nesl cestující a bylo by mu účtováno čekání podle taxametru.

Zprostředkovatelé by měli žádat při splněných podmínkách Ministerstvo dopravy ČR o vydání povolení a v případě porušení povinností by jim bylo možné povolení odejmout. Česko by tak podobně jako Londýn mělo efektivní páky na Uber. Ten by také měl povinnost poskytovat výdaje finanční správě, a to po anonymizaci dat zákazníků a měl by udržovat aktuální databázi řidičů, kteří mají potřebná oprávnění.

Na problémové případy taxislužby myslí zvýšení kauce v případě přestupku ze 100 000 Kč na 250 000 Kč, které řeší malou vymahatelnost práva u několika problémových taxikářů, např. na pražském magistrátu.

Podle závěrů jednání by měl ministr Ťok připravit vládní návrh zákona, který půjde do mezirezortního připomínkovacího řízení a o kterém bude rozhodovat Poslanecká sněmovna PČR.