Praha, 21. března 2019 – Krajský úřad Středočeského kraje vrátil kauzu střetu zájmů premiéra zpět úřadu v Černošicích. Celá řada expertů a analýz se přitom shoduje na závěrech prvoinstančního rozhodnutí městského úřadu v Černošicích, že Andrej Babiš porušuje zákon o střetu zájmů. Česká pirátská strana má navíc oprávněné obavy o nezávislost tohoto rozhodnutí krajského úřadu, neboť zde po zveřejnění prvoinstančního rozhodnutí proběhla utajená a blesková reorganizace.

„Pochybnosti o důvěryhodnosti Krajského úřadu Středočeského kraje se z důvodu bleskové reorganizace objevily hned v počátku odvolacího řízení. Personální změny navíc nebyly podloženy žádnou analýzou či relevantním dokumentem. Nedivím se tedy, že opoziční politici dokonce podali v této věci podnět pro podjatost úřadu Středočeského kraje. Naproti tomu nezávislost úřadu v Černošicích nebyla nikdy nijak zpochybněna a zajisté k tomu pomohl i fakt, že černošický úřad nebyl předmětem zájmů velkých mocenských skupin. Tento úřad se případu dlouho a pečlivě věnoval a vyzval rovněž všechny parlamentní strany včetně Pirátů, aby doručili k této věci své podklady a analýzy. Předpokládám, že nakonec bude podaná žaloba ve veřejném zájmu, k čemuž má pravomoc pouze nejvyšší státní zástupce nebo veřejná ochránkyně práv,” komentuje aktuální situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Krajský úřad tímto jednáním vzbuzuje dojem, že praktikuje zdržovací taktiku, aby o této věci bylo rozhodnuto až po volbách do Evropského parlamentu. Přitom v této věci proběhla již podrobná odborná diskuse a byl zpracován dostatek analýz a rozborů. Je zjevné, že hnutí ANO, které vládne Středočeskému kraji, nemá sebemenší zájem o negativní medializaci této kauzy v souvislosti s blížícím se termínem eurovoleb. Doposud se navíc neobjevil ani jeden relevantní odborník, který by zastával názor, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů. Nelze například mít pochybnosti o odbornosti a důvěryhodnosti právních expertů Evropské komise, jejichž právní rozbor jasně deklaroval, že premiér je ve střetu zájmů,” dodává Bartoš.

Střet zájmů českého premiéra dokládají například tyto odborná stanoviska a důkazy:

  1. Nezávislá právní analýza týmu právníka Viktora Rossmanna (právníka roku 2016): https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/analyza-ke-stretu-zajmu-dala-za-pravdu-piratum.html
  2. Právní analýza Pirátů: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-agrofrt-by-mel-vratot-dotace-ovlada-ho-babis.html
  3. Stanovisko Transparency International: https://www.transparency.cz/cernosice-rozhodly-o-vine-andreje-babise-davaji-za-pravdu-ti/
  4. Právní rozbor právníků Evropské komise, který dospěl k jasnému závěru, že český premiér je ve střetu zájmů: https://www.respekt.cz/politika/respekt-ziskal-dokument-eu-o-babisove-stretu-zajmu-text-mluvi-jasne
  5. Agrofert přímo doložil při získání veřejné zakázky ve slovenském rejstříku skutečných vlastníků, že Andrej Babiš je skutečným majitelem a tedy osobou, která ovládá Agrofert: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/7859
  6. Ovládání koncernu Agrofert ze strany Andreje Babiše plyne z § 13d zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a z § 74 zákona o obchodních korporacích.
  7. Právní rozbor statutu svěřenského fondu, kterou zpracovali experti černošického úřadu.
  8. Zahraniční a tuzemští experti včetně 434 poslanců Evropského parlamentu dospěli k jasnému závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů.