Praha, 5. prosince 2019 – Finální auditní zpráva Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Babiše byla speciálním bodem jednání Poslanecké sněmovny. V posledních dnech zaznívá ze strany představitelů vlády řada nepravdivých informací, a přitom médii zveřejněný finální audit Evropské komise potvrdil dosavadní zjištění o střetu zájmů premiéra. České i evropské předpisy ke střetu zájmů jsou porušovány a střet zájmů premiéra Babiše je jasně prokazatelný.

„Nakonec se nám podařilo prosadit přerušení jednání o střetu zájmů premiéra do doby, než kontrolní výbor Poslanecké sněmovny projedná a zhodnotí finální auditní zprávu. Požadavků ovšem máme samozřejmě mnohem více. Vláda by konečně měla začít hájit zájmy České republiky a začít dodržovat české a evropské předpisy ke střetu zájmů, měla by zároveň dohlédnout na vymáhání neoprávněně čerpaných finančních prostředků či naplnění doporučení uvedených v této zprávě,” uvádí předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.