Praha, 13. září 2018 – „Pirátský analytický tým díky registru smluv zjistil, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uzavřel 4 dohody o poskytnutí dotace se společnostmi z koncernu Agrofert (Výkrm Tagrea s.r.o., SCHROM FARMS spol. s.r.o., SADY CZ, s.r.o.) ovládaného Andrejem Babišem a rovněž se společností Xaverov, a.s. ovládané pro změnu otcem ministra zemědělství Miroslava Tomana,” informoval šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Tím mohlo podle Pirátů dojít k porušení nového finančního nařízení EU proti střetu zájmů (2018/1046), které vešlo v účinnost 2. srpna letošního roku.

„SZIF jako platební agentura je v těchto případech odpovědná za uzavření dohod o poskytnutí dotace a dle našeho názoru měla dostatek času se s nově vzniklým nařízením EU seznámit. V tomto ohledu jsme o konfliktní situaci informovali také vedení fondu. Dle našeho názoru by měl fond tyto konfliktní žádosti o dotaci přehodnotit a od závazku poskytnout dotační prostředky v souhrnném plnění cca 6,5 mil. Kč odstoupit nebo alespoň uzavření smluvního vztahu odložit na dobu, než bude zřejmé, jak v těchto konkrétních případech střetu zájmů postupovat,” uvedl Štěpán Rattay, vedoucí analytického týmu poslaneckého klubu Pirátů.

Piráti vyvíjí značné úsilí, aby čeští vládní činitelé případným porušováním právních předpisů upravující střet zájmů nepoškozovali české ani evropské finanční zájmy. Soustavným monitoringem dotací se snaží předcházet riziku pozastavení čerpání dotačních programů a případnému vracení dotací. Právě z těchto důvodů dodali europoslanci panu Bartu Staesovi klíčové materiály dokládající porušování finančního nařízení EU. Europoslanec Staes je společně s pirátskou europoslankyni Julií Redou ve frakci Zelených/Evropské svobodné alianci a zasazuje se o důkladné projednání porušování předpisů ke střetu zájmů na půdě Evropského parlamentu.

Česká republika již jednou čelila ze strany EU možné sankci ve výši 800 tis. EUR, kterou v minulosti způsobil střet zájmů Jaroslava Faltýnka, v letech 2014-2016 působil souběžně v dozorčí radě SZIF a v představenstvu holdingu Agrofert, a.s. Zástupci SZIF komisi předložili argumentaci a zjištění, které nepotvrdili, že v tomto případě došlo k naplnění možného rizika střetu zájmů. Evropská komise následně od vymáhání sankce ve výši 22 mil. Kč opustila. „Nicméně na základě vzniklé situace pan Faltýnek z funkcí odstoupil. Navzdory tomu, že současná situace střetu zájmů ministra zemědělství a premiéra není identická, vláda a ministerstvo zemědělství jsou rozpočtově odpovědní za uvolnění finančních prostředků, ze kterých SZIF proplácí úspěšným žadatelům o dotaci přislíbené finanční prostředky,” řekl Michálek.

Nově vydané nařízení EU mimo jiné ukládá veřejnému činiteli povinnost možný konflikt zájmů ohlásit svému nadřízenému, který nastalou situaci vyhodnotí a rozhodne o tom, zda se ve střetu nachází.

„V případě možného konfliktu ministra je celkem jasné, na koho se v této záležitosti bude obracet, avšak v případě premiéra to už tak jednoznačné není. Je dost možné, že posouzení střetu zájmů bude muset rozhodnout premiér sám. Může tak snadno dojít k situaci, kdy o možném střetu zájmů bude rozhodovat osoba, která tak nemůže učinit, jelikož se opět ocitá v jasném střetu zájmů,” zmínil Rattay.

Piráti již dříve dodali předsedkyni Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP paní Ingeborg Grässle materiály, vypovídající o tom, že Andrej Babiš je ovládající osobou ve vztahu ke koncernu Agrofert. Tyto podklady rovněž poskytli 3 eurokomisařům (DG Budget, DG Regio, DG Agri), kde bylo potvrzeno, že se jedná o relevantní dokumenty a budou se vzniklou situací nadále zabývat. „Dle reakcí Evropské komise a příslušného výboru Evropského parlamentu lze usuzovat, že střet zájmů vládních činitelů ČR se tak v blízké době stane velmi diskutovaným tématem horních pater evropských institucí a je dost možné, že bude diskutováno i na plénu Evropského parlamentu,” dodal Rattay.