Praha, 24. září 2021 - Fakt, že mladým lidem záleží na ochraně naší Země a zvláště jejího klimatu, dokládá dnešní celosvětová stávka, ke které se připojilo i mnoho mladých lidí z celé ČR. Akci zaštiťuje české odvětví mezinárodního hnutí Fridays for Future, které chce upozornit veřejnost na důležitost tématu ochrany životního prostředí v nadcházejících volbách. Rozumím tomu, proč mladí vyzývají politiky a budoucí vládu. Následující generace bude hrát stěžejní roli v řešení klimatické krize. Proto koalice Pirátů a Starostů připravila programový plán Důraz na klima. Ochrana naší planety i příležitostí pro budoucí generace je naše odpovědnost.

Můžeme být poslední generací, která zabrání postupujícímu oteplování planety. Kdo zasáhne, pokud my ne? Požadujeme proto co nejrychlejší ukončení spalování uhlí a fosilních paliv a citlivou transformaci hospodářství. Zelená dohoda pro Evropu a Fit for 55 znamená příležitost nastartovat udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomiku, pokud se dokáže dobře zužitkovat.

Úkolem příští vlády bude jednání o konkrétních podmínkách programů, které by měly přispět jak k transformaci ekonomiky, tak k lepší adaptaci české krajiny a měst na projevy klimatické změny. Zároveň i Česká republika musí přispívat k cílům v dosažení uhlíkové neutrality a udržení globálního oteplování do 1,5°C a plnit závazky Pařížské dohody.

Ted nebo nikdy, pak už může být pozdě.