Piráti zásadně nesouhlasí s drastickým snížením poplatků za těžbu lithia a požadují rozkrytí konečných vlastníků těžařské firmy Geomet

Ze středeční analýzy organizace Greenpeace vyplývá, že vláda minulý rok snížila poplatky za těžbu lithia z 10 % tržní ceny na necelých 0,7 % tržní ceny a stát tak může přijít minimálně o 13 miliard Kč (při současném plánu těžby, u něhož je možné, že se ještě rozšíří a ztráta by tak byla větší). Podle vyhlášky platící do roku 2016 byl poplatek za těžbu rud 10 % z tržní ceny vydobytého nerostu, zatímco nařízením vlády z roku 2016 se poplatek změnil na necelých 11 000 Kč za tunu čistého lithia (nikoliv vydobytého nerostu). Tím se poplatek oproti předchozímu stavu snížil zhruba 14x. Hlavním viníkem této změny je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má v gesci ČSSD – nařízení každopádně schválila vláda hlasy všech 10 přítomných členů.

Piráti požadují urychlené navýšení poplatků minimálně zpět na původní hodnotu. Oproti ostatním vyspělým zemím je v Česku zdanění těžby nerostného bohatství velmi nízké a mnohdy se pohybuje spíše na úrovni vykořisťovaných rozvojových zemí.

Z páteční analýzy organizace Good Governance vyplývá, že vlastnická struktura firmy Geomet, která má na těžbu lithia na Cínovci přednostní právo, je neprůhledná a končí na Panenských ostrovech. Australská firma European Metal Holdings Limited, se kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nedávno uzavřelo memorandum, je totiž pouze odštěpným závodem stejnojmenné firmy sídlící na Britských Panenských ostrovech. Ostrovy jsou přitom známým daňovým rájem.

„Nechápu, proč ministerstvo podepsalo memorandum s odštěpným závodem a ne s mateřskou firmou. Napadají mě pro to dva důvody. Buď chtělo zakrýt fakt, že firma sídlí v daňovém ráji. Nebo bylo hlavním cílem dostat se do režimu dohody Česka a Austrálie o ochraně investic, která umožňuje mezinárodní arbitráž,“ říká celostátní lídr Pirátů do sněmovních voleb Ivan Bartoš.

<img alt="Vlastnická struktura skupiny EMH" src="/assets/img/articles/2017/majetkovastruktura.jpg" title="Vlastnická struktura skupiny EMH" />

Piráti považují za skandální, že zisky z těžby českého lithia potečou do daňového ráje. Jak vyplývá ze zveřejněných dokumentů skupiny EMH, jediným projektem celé této skupiny je těžba lithia v Cínovci. Celá struktura tak vypadá, jako by byla vytvořena čistě za účelem vysátí zisků z České republiky do daňového ráje a pojištění projektu skrze hrozbu mezinárodní arbitráže. Existuje riziko, že česká firma Geomet použije některé ze schémat pro daňové úniky. Piráti proto požadují, aby se vláda pokusila vyjednat s Geometem dohodu, že bude mít přístup do jejího účetnictví, aby mohla daňové úniky včas odhalit. Zároveň požadujeme zveřejnění skutečných konečných vlastníků firmy Geomet.

V programovém prohlášení vlády stojí, že bude prosazovat zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem. Závazek vlády byl v tomto případě porušen. Nejprve ministr Brabec (ANO) prodloužil Geometu licenci k průzkumu lithia a následně ministr Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum s odštěpným závodem společnosti z Panenských ostrovů.

<h3>Odkazy</h3>