Praha, 8. září 2021 – Dnešní poslední schůze Výboru pro životní prostředí přinesla informace o tom, že polská strana navzdory rozhodnutí Evropského soudu pokračuje v těžbě v dole Turów, zástupci Ministerstva dopravy prozradili, že neznají plány na plnění nedávno podepsané Smlouvy o splavnění Labe mezi Českou republikou a Německem a na závěr zazněly informace o průběhu práce vyšetřovací komise k Bečvě, které budou shrnuty v závěrečné zprávě.

Dohoda české a polské strany na ukončení těžby v polském dole Turów či na opatřeních, které by zastavily negativní vliv dolu na české území, zatím stále není uzavřena. Provoz dolu pokračuje v rozporu s rozhodnutím Evropského soudu a čeká se, kdy bude Soudním dvorem Evropské unie uložena sankce.

Výbor pro životní prostředí dnes přijal usnesení, ve kterém zavazuje Ministerstvo životního prostředí, aby do konce září předložilo výboru souhrnnou zprávu o stávajícím vlivu dolu Turów na české území, zejména s ohledem na podzemní a povrchové vody, vysoušení krajiny, emise hluku a prašnosti. „Skutečný vliv těžby na české území je totiž několikanásobně větší, než Polsko tvrdilo. Monitoring ukazuje, že voda odtéká z obce Uhelná přímo k dolu mnohem větší rychlostí, než se předpokládalo. Pro lepší představu se nyní nachází na hranici úbytku, která byla předpokládána až v roce 2044. Výboru se účastnila obyvatelka obce Uhelná, která tento fatální úbytek vody potvrdila. Za zcela nepřijatelný považuji přístup Ministerstva životního prostředí, které rychlý úbytek vody sice potvrzuje, ale občanům Uhelné není schopné podat prakticky žádné informace o vývoji jednání s Polskem a slovy náměstka Smrže říká, že jim občané musí prostě věřit,” uvedla pirátská předsedkyně Výboru životního prostředí Dana Balcarová

Podle Balcarové by se nyní mělo Ministerstvo životního prostředí soustředit na vytvoření strategie a podkladů pro případ, že k uzavření dohody s Polskem nedojde, a to například postupem podle evropské směrnice řešící odpovědnost za škody na životním prostředí.

Výbor se zabýval též Smlouvou o splavnění Labe mezi Českou republikou a Německem. Ta podle Pirátů zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Piráti před megalomanskými stavbami dlouhodobě varují a jsou proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe, která stojí stát miliardy korun bez prokázaného patřičného přínosu a hrozí poškozením krajiny. „Na výboru nám k mému velkému překvapení zástupci Ministerstva dopravy sdělili, že uzavřená smlouva nemá žádné konkrétní parametry, nevědí, co bude předmětem jejího plnění a jaký je časový harmonogram. Konkrétní kroky ČR a Německa vyplynou z jednání mezinárodní komise, která bude také teprve založena. Ministerstvo dopravy jsem usnesením, které bylo jednohlasně přijato, zavázala do konce září předložit analytické podklady, které byly zpracovány pro účely podpisu smlouvy,” sdělila poslankyně Balcarová.

Na závěr si členové výboru vyslechli informace o činnosti vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. „Otrava řeky Bečvy se řeší již téměř rok. Ve vyšetřovací komisi se scházíme od července a za tu dobu jsme vyslechli mnoho svědků a osob, které k havárii mají informace. Podařilo se nám dojít k závěrům a doporučením, která již brzy představíme v závěrečné zprávě,” uvedl František Elfmark, člen vyšetřovací komise k havárii na Bečvě.