Před Vánocemi se v tuzemsku udá až 85 % celoročního prodeje ryb, jen kaprů se u nás za celý rok vyloví více než 17 tisíc tun. Samotné zacházení s rybami je nejproblematičtější právě v tomto období. Poslankyně Kocmanová včera převzala petici organizace Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství), ve které více jak deset tisíc lidí, včetně známých osobností jako je zpěvák Tomáš Klus nebo moderátor Lukáš Hejlík, požaduje zákaz prodeje živých kaprů. Organizace spustila také speciální stránku www.rybolove.cz.

Převzetí živé ryby zákazníkem a následné nakládání s ní je podle odborníků velice problematické. Lidé si je často odnáší v igelitové tašce, což je pro danou rybu extrémní zátěž. Zhoršuje se funkce jejich žaber a dusí se. Navíc nelze ohlídat, jak je s rybou dále zacházeno. Chlor obsažený v domácí vodě poškozuje kůži a nervovou soustavu zvířete. Při domácím usmrcování nejsou ryby často dostatečně omráčeny a neztrácí tak schopnost vnímání. U vypouštění kaprů po Vánocích zpět do přírody zase často hynou v důsledku teplotního šoku či nedostatečných energetických zásob. Proto budu prosazovat povinnost usmrcení ryb odborným personálem při prodeji. Nejde nám o zákaz nakupování či dokonce konzumace ryb. Jde pouze o to předejít zbytečnému utrpení těchto živých tvorů,” uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Neprodávat ryby živé doporučují i odborné instituce.

„Kupujete-li si rybu na sádkách, u stánku či v obchodě, nechte si ji vždy usmrtit vyškoleným prodejcem, není vhodné ji nosit domů živou. Většina lidí kupující si živé ryby za účelem jejich pozdějšího usmrcení a zpracování nemá k tomuto účelu vhodné podmínky a znalosti,” uvedlo sdružení. Podobně se vyjádřila i Státní veterinární správa, nebo Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství, která „Důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.“

Piráti budou prosazovat zákaz prodeje živých ryb do nyní připravované novely veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Pirátská poslankyně Klára Kocmanová je také připravena navrhnout výše popsanou změnu jako pozměňovací návrh zákona, až bude tato novela na pořadu jednání v Poslanecké sněmovně.