Podle soudu došlo k narušení nestrannosti veřejné moci. Radnice totiž protizákonně prezentovala pouze názor vedení města pod hlavičkou města a za veřejné prostředky. Město dokonce hradilo tisk letáků odrazující občany Kladna od účasti ve volbách. Porušení však soud viděl i v dalších okolnostech, které referendum provázely. Referendum se tak bude opakovat a o jeho termínu by mělo rozhodnout kladenské zastupitelstvo.

„Nejvíce mě těší, že konečně po dlouhé době někdo (soud) konstatoval, že negativní a agresivní kampaň vedení města vůči politickým soupeřům je nepřijatelná a nezákonná. Doufám, že se primátor Volf konečně poučí a do budoucna upustí od agresivních útoků na opozici, zejména na paní Gamanovou, kterou neustále dehonestuje,” uvádí Adéla Šípová.

„Každý Kladeňák má podle nás právo na informace a na ovlivňování rozvoje města, a to nejen při volbách jednou za 4 roky, ale stále. Verdikt soudu konečně jasně říká radnici, že nesmí vytěsňovat jiné názory z veřejného prostoru a radničního měsíčníku. Zákony platí pro všechny stejně. Je to naše další, vítězství a krok k tomu, aby se na Kladně dalo svobodně dýchat,“ dodává Anna Gamanová z přípravného výboru a členka zastupitelstva města.

Během prezidentských voleb proběhlo v Kladně referendum o zákazu hazardu, nicméně z důvodu nedostatečné účasti toto referendum nebyla platné. Iniciativa Kladno bez hazardu a senátorka Adéla Šípová následně zpracovala více jak 200 podnětů a stížnosti od občanů Kladna a zpracovala rovněž podrobnou datovou analýzu a zmapovala celou řadu důkazů dokládající zneužité veřejné moci při vedení jednostranné kampaně. Rovněž soud se podrobně zabýval těmito podněty občanů. „Chtěla bych velmi poděkovat občanům Kladna za všechny zaslané podklady, podněty a stížnosti včetně nahrávek a fotodokumentace. Bez podpory občanů Kladna bychom nedosáhli dnešního vítězství," dodává Šípová.

„Očekáváme, že při opětovném vyhlášení budeme čelit podobným problémům jako dříve, tedy že zastupitelstvo nebude chtít vyhlášení vzít na program jednání a vyhlásit ho. Rovněž termín konání budeme zvažovat s ohledem na potřebnou účast, která je ze zákona vysoká a například účast při evropských volbách je poloviční, než by bylo pro platné referendum potřeba,” dodává Gamanová.

Další kroky Iniciativy tedy povedou na kladenské zastupitelstvo, které referendum musí opakovaně vyhlásit.

Kladno bez hazardu:

Neformální sdružení aktivních Kladeňáků, kteří si přejí zvýšení bezpečnosti a řešení sociálních problémů na Kladně. V současné době je na Kladně 12 heren a kasin, v sídlištích a v bezprostřední blízkosti škol a školek. Zastupitelstvo města Kladna již v minulosti dvakrát přijalo vyhlášku, po níž měly herny a kasina skončit, jiné politické reprezentace je ale dvakrát shodily ze stolu. K úplnému zákazu hazardu přistoupila řada měst, například Brno, Chomutov, Jablonec nad Nisou nebo České Budějovice.

Senátorka a advokátka Adéla Šípová se tématu věnuje dlouhodobě. Herny totiž dovolují podle jejích zjištění vstup i lidem v insolvenci a na dávkách v hmotné nouzi či neplatičům výživného, a to i přesto, že za takové jednání hernám hrozí 50 milionová pokuta.