Praha, 14. února 2018 – Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová z Pirátské strany dnes na schůzi výboru předložila dva legislativní návrhy, které pomohou zlepšit tristní stav ovzduší[^footnote] Jedná se o zrušení výjimek na překračování limitů znečištění velkým elektrárnám a zavedení pravomoci obcí zakázat spalování nekvalitního uhlí.

„Podle nejnovějších dat je stav ovzduší v České republice velmi špatný. Tři z pěti lidí žijí v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší. S příchodem zimy navíc tradičně nastávají smogové situace, které vše ještě zhorší. Ministerstvo životního prostředí situaci dlouhodobě podceňuje a v důsledku jeho liknavosti dýcháme špatný vzduch,“ uvádí Dana Balcarová, která přišla s pozměňovacím návrhem zamezujícím udělování výjimek z limitů pro znečištění ovzduší velkým uhelným elektrárnám. Druhý pozměňovací návrh dává obcím pravomoc zakázat spalování nekvalitního hnědého uhlí v malých kotlích.

„Pro běžného občana výjimky neexistují, ale jakmile jde o velký průmysl, kde se točí velké peníze, nic není problém. Přitom jsou české limity nastaveny velmi mírně a v některých parametrech jsou benevolentnější než v Číně. Výjimky z limitů odnášíme na svém zdraví všichni,“ dodává Balcarová.

Ukončení výjimek pro limity znečištění by dopadlo na 11 největších uhelných elektráren. Ty by se musely modernizovat a snížit znečištění. Anebo svůj provoz po roce 2021 omezit či úplně ukončit. To je v souladu s platnou státní energetickou koncepcí, která plánuje snižování výroby elektřiny z uhlí. Podle statistik je zmíněných 11 zdrojů znečištění zodpovědných za 12 293 ztracených let života ročně. Zákaz výjimek by přitom neměl vliv na cenu tepla ani elektřiny, protože se nedotkne tepláren.

Návrhy našly podporu mezi starosty malých obcí, obyvateli dotčených regionů a nakonec i mezi dalšími členy Výboru pro životní prostředí. Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec za Hnutí ANO Ivo Vondrák uvádí:

„Rád se připojím právě k takovým změnám zákonů, které povedou ke snížení znečištění ovzduší. Náš kraj je dlouhodobě takovým znečištěním nejvíce postižen.“

I starosta beskydské obce Trojanovice Jiří Novotný (Naše Beskydy) vidí jasné přínosy:

„Náš kraj a jeho obyvatelé těžce platí za průmysl, který v kraji funguje. Jenže kromě průmyslu a s ním souvisejících výjimek pro stacionární spalovny nám situaci komplikuje i pálení nekvalitního paliva v domácích topeništích. Proto jsme rádi za legislativu, která výrazně omezí oba zdroje znečišťování.“

Poslankyně Markéta Pekarová z TOP 09 oceňuje velký přínos navržené úpravy a chystá se ji také podpořit:

„Ochrana životního prostředí, včetně ovzduší a zlepšení jeho kvality, je pro TOP 09 prioritou. Výjimky ze zákonných limitů znečištění ovzduší chceme zrušit, aby se lidem lépe dýchalo. V zákoně se jedná o drobnou změnu, ale dopad na kvalitu ovzduší je velký.“

Za větší pravomoci starostů se postavil i poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský:

„Starostové mají dostat pravomoc zlepšit vzduch ve své obci.” Zmínil také zodpovědnost vůči našim sousedům: „Pokud chceme po Polsku, aby nám nečadilo na naše území, musíme limity plnit také.“

K dalšímu osudu návrhu Dana Balcarová dodává:

„Návrh se bude projednávat na plénu Poslanecké sněmovny v březnu a doufám, že pro takto důležitou agendu získám podporu Výboru pro životní prostředí, a že pozitivní postoj projeví i pan ministr Brabec.“

<h3>Poznámky:</h3>

[^footnote]: Uvedené dopady na zdraví spočítali vědci z Univerzity ve Stuttgartu v roce 2013 na základě emisních dat z EPRTR za rok 2012. Naopak emise za paroplynovou elektrárnu v Počeradech nejsou zohledněny vůbec. Od té doby se samozřejmě emise i zdravotní dopady s nimi dál snižovaly (v důsledku postupné implementace směrnice IED), takže údaje odpovídající současnosti budou nutně nižší. Uvedená čísla je tedy třeba brát jako ilustrační informaci o řádů znečištění, které předmětné zdroje způsobují, nikoliv přesný údaj o současných dopadech jednotlivých zdrojů.