Praha, 29. března 2018 - Pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová se vymezila proti rozhodnutí vlády v demisi o přesunutí Rady vlády pro udržitelný rozvoj z Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo životního prostředí. Agenda udržitelného rozvoje má pod ministerstvo spadat od 1. dubna 2018.

„Rada v posledních letech odvedla důležitou a dobrou práci, pod jejím vedením vznikl dokument ČR 2030, který slouží k naplnění mezinárodních cílů udržitelného rozvoje a měl by udávat směr rozvoje naší země. Obávám se, že implementace tohoto dokumentu je nyní ohrožena, a že udržitelný rozvoj bude vnímán opět pouze jako záležitost životního prostředí a bude opomíjen jeho sociální a ekonomický aspekt,“ uvádí Balcarová.

S přesunem tohoto orgánu souvisí i změna jeho statusu. Předsedou rady bude nově ministr životního prostředí namísto premiéra a rada bude mít povinnost se sejít pouze jedenkrát ročně namísto současné minimální frekvence tří setkání za rok.

„Z myšlenky udržitelného rozvoje by mělo vycházet jakékoliv rozhodování o společnosti, a proto i agenda udržitelného rozvoje by měla zůstat nadresortní a ve vládní gesci. Její přesun vnímám jako oslabení,“ dodává Balcarová.

Výbor pro životní prostředí, kterému Balcarová předsedá, na své včerejší schůzi potvrdil zřízení nového Podvýboru pro udržitelný rozvoj. Podle Balcarové by měl sloužit především jako partnerský orgán pro radu vlády na úrovni Poslanecké sněmovny, sledovat její práci a vznášet k činnosti rady vlastní podněty.