Praha, 30. července 2019 – Vláda dnes schválila vznik uhelné komise po vzoru Německa. Podle Pirátů, pro které je odklon od závislosti od fosilních paliv zásadní téma, jde o krok dobrým směrem. Nesmíme však zapomínat, že výstupem práce komise bude doporučení a záleží na vládě a politicích nakolik toto doporučení vezmou vážně. S napětím budu očekávat výsledky s ohledem na to, že již dnes má vláda schválené strategie a koncepce vedoucí k útlumu těžby uhlí a odklonu od uhelné energetiky, ale těchto dokumentů se bohužel nedrží.

Například právě dnes zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí zprávu o vydání souhlasného stanoviska EIA k prodloužení těžby uhlí na lomu Bílina o pět let, tedy až do roku 2035. Přitom podle studie Univerzity Karlovy z roku 2015 se prolomením těžby na dole Bílina a následným spálením uhlí do ovzduší vypustí více než 210 milionů tun CO2.

Dosažení bezuhlíkové ekonomiky je přitom pro českou energetiku a průmysl velkou výzvou a příležitostí. Vhodně investované finance, které jsou nyní k dispozici na transformaci technologii, vývoj obnovitelných zdrojů a energetické úspory, mohou české firmy posunout k vyšší prosperitě a konkurenceschopnosti. Když nebudeme investovat do průmyslu teď, tak nám ujede vlak i finanční zdroje, které jsou určeny na nastavení bezuhlíkové ekonomiky.

Finanční prostředky z Evropské unie také směřují do postižených regionů útlumem těžby a fosilní energetiky. Právě dlouhodobě plánovaná restrukturalizace těchto regionů, zaměřená na rekultivace po těžbě, rozvoj infrastrukury, pracovní příležitosti a především pak důraz na sociální spravedlnost, jsou základem pro úspěšný odklon od uhlí. Na transformací těchto regionů se musí také významně podílet i samotné těžařské společnosti. I pro ně to může být řešení pro přenastavení vlastní ekonomiky a vytvoření pracovních příležitostí v regionu.