Praha/Brusel, 8. února 2021 – Výbor ENVI Evropského parlamentu schválil návrh takzvané uhlíkové daně, která srovnává postavení výrobců produkujících mimo EU s evropskými. Mechanismus zaručí, aby i mimoevropské firmy zaplatily férovou cenu za emise, kterými poškozují celou planetu. Při dovozu do EU budou muset doplatit částku úměrnou míře znečištění nad evropský standard. Dojde tím k narovnání konkurence. Dosud byly totiž mimoevropské firmy produkující bez ohledu na dopady na životní prostředí ve výhodě oproti evropským firmám se zodpovědným přístupem. Piráti tento mechanismus přislíbili jako programovou prioritu v cestě za narovnáním tržního prostředí.

„Je to další krok nejen k omezení emisí celosvětově, ale velmi pomůže i evropské konkurenceschopnosti. V tuto chvíli bylo samozřejmě nefér, že evropské firmy musely do své ceny zakomponovat skutečné náklady vzniklé vypouštěním emisí, mimoevropské jim mohly konkurovat bez omezení,“ řekl k jednomu z klíčových hospodářských návrhů pirátský poslanec evropského parlamentu Mikuláš Peksa.

„Změna klimatu je jedním nejurgentnějších globálních problémů. Vítám evropské řešení, které zabraňuje vývozu emisí,“ uvedla pirátská předsedkyně českého poslaneckého Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. „Věřím, že stejně jako u investic do obnovitelných technologií a závazných klimatických cílů, se bude jednat o mechanismus, kterým Evropa půjde příkladem a nastartuje změnu po celém světě. Klimatické cíle například již převzali a zavázali se k nim i největší znečišťovatelé jako Čína, to je důležitý první krok. Teď navíc dostanou i silnou ekonomickou motivaci,“ doplnila.

„Je hlavně třeba si uvědomit, že se jedná o nařízení velmi protržní. Pokud chceme snižovat emise a zároveň žít na svobodném trhu, je jediná cesta spravedlivé nacenění emisí, které škodí nenápadně, ale za to všem a dlouhodobě. Tyto ceny ale nemůžeme uplatňovat jen na sebe, k odpovědnosti musíme tlačit i ostatní,“ uzavřel Mikuláš Peksa.