Zvýšení limitů pro povinné ověření účetní závěrky auditorem ve firmách, zvýšení limitu pro bagatelní spory, částečné zrušení přísedících u soudů (ponechání např. u závažné trestné činnosti), zrušení potravinářských průkazů, vstupních lékařských prohlídek pro nerizikové profese, zavedení možnosti online žádosti na všechny typy důchodů, digitalizovat komunikaci zaměstnavatele s orgány sociální správy (včetně písemností k dávkám nemocenského pojištění) či příprava metodiky pro krajské hygienické stanice, která sjednotí výklad pravidel pro sezónní produkci marmelád, sirupů a dalších výrobků v domácím prostředí. To je několik příkladů z 23 opatření z druhého antibyrokratického balíčku. Jejich cílem je ulevit od zbytečné administrativní zátěže podnikatelům, firmám i občanům. Vládě je dnes předložil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

„Zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Navíc v době inflace a připravovaných úspor ve veřejných financích je o to důležitější ulevit lidem i firmám od zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Proto jsem si vzal za úkol sestavit a předložit postupně debyrokratizační balíčky. Druhá série úlev a zjednodušení se týká financí, zemědělství, zdravotnictví, justice i dalších,“ uvádí ministr Šalomoun a dodává: „Je třeba například zvýšit limity pro povinné ověření účetní závěrky auditorem, které jsou již více než 15 let beze změny a nutí plnit tuto povinnost a vynakládat značné peníze čím dále víc firem a organizací. Také chceme pomoci šikovným lidem, kteří v domácím prostředí chtějí vyrábět marmelády, sirupy, péct cukroví a další. Mnohdy jim v tom brání nejednotný výklad pravidel, a proto se připraví jasná a přehledná metodika pro krajské hygieny.“

Marmelády pro královnu

Potřeba sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropskou legislativou se do druhého balíčku dostala skrze konkrétní příběhy jednotlivých výrobců. Dlouhodobě se tomuto tématu věnuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová: „Otevřel to příběh paní, která se účastnila soutěže o to, kdo bude dělat marmelády pro britskou královnu Alžbětu II. Postupně přibývaly další příběhy lidí, kterým v rozjezdu malého podnikání bránila naše přehnaně přísná regulace. Nejspíš to pochází z přístupu z dob komunismu, kdy jediná legální byla průmyslová výroba. I proto chystáme na konec června kulatý stůl ve Sněmovně za účasti pana ministra Šalomouna, zástupců hygieny a lidí s osobní zkušeností s tím, co znamená u nás chtít péci cukroví nebo vařit marmelády na prodej v malém, domácím, množství, a přitom legálně,“ říká Olga Richterová.

„Na Ministerstvu zdravotnictví bylo připraveno metodické stanovisko pro krajské hygienické stanice týkající se příležitostného prodeje, skladování a zpracování potravin, které vymezuje jednorázové, příležitostné nebo nahodilé činnosti, na něž se nevztahují požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Přesto tento výrobce, který přímo dodává malé množství vlastních výrobků konečnému spotřebiteli např. na školních, charitativních, církevních akcích, musí splnit obecná ustanovení na bezpečnost potravin dle nařízení (ES) č. 178/2002 a uvádět na trh bezpečnou potravinu. Pracovníci KHS tak nebudou vydávat závazná stanoviska v případech, kdy v prostorech pro bydlení (např. domácí kuchyně) se provádí činnosti, které lze označit jako jednorázové, příležitostné nebo nahodilé s bezvýznamným stupněm kontinuity a nevztahují se na ně požadavky nařízení (ES) č. 852/2004. Se stanoviskem byli pracovníci KHS seznámeni 4. dubna 2023 na poradě ředitelů odborů hygieny výživy KHS,“  doplňuje hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová, která se účastnila v této věci konzultací nad druhým antibyrokratickým balíčkem.

Antibyrokratický balíček I

První balíček zhruba dvacítky úlev od byrokratické zátěže vláda schválila loni 31. srpna. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Podnikatelskými odbory, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty. Další návrhy na snížení byrokracie a papírování vzešly z jednání s jednotlivými ministerstvy.

Příslušné resorty na základě usnesení vlády měly připravit legislativní řešení pro popsané situace do konce roku 2022. Následně vznikly návrhy dílčích změn zákonů, které prošly či ještě projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády a pak Parlamentem.

Jak se uplatňují opatření z balíčku – příklady:

  • Od 1. ledna 2023 se zrušily povinné periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích, takže se uleví jim i lékařům.
  • Od stejného data také skončila povinnost lékařských prohlídek v těchto profesích v případě řízení referentských vozidel v zaměstnání. 
  • Od 1. ledna 2023 se zvýšila hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony korun.
  • Dále se snížily až na polovinu  pokuty u kontrolního hlášení pro menší plátce. Původně byla výše pokut 1, 10, 30 a 50 tisíc korun. Nově je to od letošního 1. ledna 1, 5, 15 a 25 tisíc korun. Tato úleva se vztahuje na fyzické osoby,  plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, společnosti s r. o., kde je společníkem jedna fyzická osoba.  
  • Od 1. prosince 2022 se zrušila povinnost pro zaměstnavatele zasílat České správě sociálního zabezpečení  hlášení o ukončení pracovní neschopnosti v případě člověka, který již  není u něj zaměstnaný.
  • Od ledna roku 2024 by měla přibýt možnost vést účetnictví v cizí měně, až bude schválena novela zákona o účetnictví (u které skončilo připomínkové řízení a probíhá vypořádání připomínek).
  • 26. dubna 2023 vláda schválila v zákoně o zaměstnanosti výjimku pro Horskou službu ohledně povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Protože z povahy věci není Horská služba tuto povinnost schopna naplňovat, tak odvádí do státního rozpočtu finanční příspěvek. Financována je ale ze státního rozpočtu skrze svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže zde obíhají do kolečka peníze a papíry. Nově by měla pro Horskou službu platit výjimka, díky které si ušetříme zbytečnou byrokracii a také cenný čas.

Schválené usnesení vlády k Antibyrokratickému balíčku II dává jednotlivým resortům za úkol připravit návrh řešení pro opatření v balíčku do konce letošního října. Pak by měly být připraveny návrhy dílčích změn zákonů, které projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády.