Praha, 30. května 2019 – Ústavní soud v úterý vydal přelomový nález, podle nějž není možné, aby kolektivní správce požadoval poplatky za provozuschopný televizor nebo radiopřijímač v restauračním zařízení, aniž by si ověřil, že je přístroj k bezdůvodnému obohacování skutečně využíván. Piráti o prolomení monopolu kolektivních správců dlouhodobě usilují a spolupracují s Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova, která v této věci podala k Ústavnímu soudu stížnost.

„Úterní nález konkrétně znamená, že kolektivní správci již nebudou moci automaticky vymáhat licenční poplatky od hospodských a provozovatelů restauračních zařízeních za TV a rádiové vysílání. Správci budou muset nejdříve dokázat, že dochází k produkci jimi zastupovaných děl, a že se vůbec jedná o autorské dílo či o výkon umělce,“ uvedl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Neadekvátní pravomoci kolektivních správců chtějí Piráti řešit i legislativně. V říjnu 2018 proto poslankyně Lenka Kozlová připravila tři pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, které měly za cíl ukončit zákaz kopírování notových záznamů pro osobní použití, snížit finanční postihy za neoprávněné využití autorských děl a zastavit stíhání uživatelů tzv. osiřelých děl. V březnu tohoto roku pak Michálek a Kozlová představili novelu, která ruší autorský poplatek za prázdná DVD a flash disky a zároveň snižuje DPH na honoráře za psaní knih.