Praha, 12. září 2018 - Včerejší rozhodnutí ústavního soudu zrušilo část zákona o resortních, oborových a podnikových zdravotních pojišťovnách a celou související vyhlášku. Vláda tedy bude muset řešit otázku obsazování správních rad zdravotních pojišťoven novým způsobem. Piráti pohlídají, aby na místo dosavadního systému trafik byl vytvořen systém, který umožní pojištěncům ovlivňovat směřování své pojišťovny.

„Piráti se otázkou reformy zdravotního pojištění zabývají dlouhodobě. Pirátský program pro sněmovní volby 2017 obsahoval právě návrh na vytvoření neziskových samosprávných pojišťoven. Správní rady těchto pojišťoven by měly být přímo voleny pojištěnci a zajišťovat tak nyní prakticky neexistující veřejnou kontrolu. Dále by měly mít možnost se odlišovat rozsahem hrazených služeb a mírou spoluúčasti a případně i příplatku k pojistnému (se zákonným základem a limitem) dle rozhodnutí svých správních rad. Dále by měl vzniknout „zdravotní arbitr” na Ministerstvu zdravotnictví ČR, který by řešil spotřebitelské spory mezi pojištěnci a pojišťovnami podobně, jako to dělá finanční arbitr na Ministerstvu financí ČR. Dohled nad zdravotními pojišťovnami by také měl být odpolitizován a sjednocen pod ČNB, stejně jako je tomu u nezdravotních pojišťoven,” říká garant pirátského programu v oblasti zdravotnictví a lídr pražské kandidátky Pirátů do komunálních voleb Zdeněk Hřib.

Státní VZP by však měla zůstat zachována beze změn jako etalon stability se zajištěním péče ve stávajícím rozsahu. Piráti u VZP pouze navrhují zeštíhlení správní rady z 30 na 20 členů a pro tuto novelu již sbírají podporu u ostatních stran.

„Dnešní rozhodnutí ústavního soudu tedy otevírá zcela zásadní diskuzi pro další směřování zdravotnictví v ČR, protože nyní bude nezbytné nově vyřešit obsazování správních rad novelou zákona. Piráti pohlídají, aby tím nebyl pouze vytvořen nový systém politických trafik. Dříve zaměstnanecké pojišťovny by se měly reformovat na neziskové samosprávné zdravotní pojišťovny, spravující část daní k zajištění služeb pro své občany. Měly by tedy fungovat podobně jako například krajské, obecní či akademické samosprávy, a mohly by se konečně od sebe nějak reálně odlišovat nabídkou pro pojištěnce,” dodává poslanec a člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák.

Hřib k tomu dodává:

„Jde o zásadní příležitost pro liberalizaci zdravotního pojištění přesně dle programu Pirátů pro parlamentní volby. Tato reforma by umožnila přizpůsobit nabídku zdravotních pojišťoven specifickým potřebám jejich pojištěnců. Na přímých volbách pojištěnců do správních rad lze vyzkoušet i možnost elektronických voleb do samosprávy.”

Další podrobnosti k návrhu reformy zdravotních pojišťoven dle Pirátů lze najít na:

Tento návrh byl také nedávno představen na půdě Sněmovny:

Usnesení pléna Ústavního soudu: