Brno, 2. února 2021 – Plénum Ústavního soudu dnes zamítlo návrh skupiny senátorů, který usiloval o vrácení účasti veřejnosti v řízeních dle stavebního, lesního a dalších zákonů. Nález byl schválen těsnou většinou, hlasovalo pro něj osm soudců. Sedm jich naopak vyjádřilo svůj nesouhlas sepsáním odlišného stanoviska, v němž například uvedli, že omezení účasti veřejnosti nevede k naplnění deklarovaného cíle a je nepřijatelným zásahem do koncepce správního soudnictví a tím i do principu dělby mocí jako součásti demokratického právního státu.

„Účast občanů na rozhodování je naprosto zásadní pro kontrolu práce úřadů v jednotlivých řízeních. Není možné, aby mohla v blízkosti vašeho domu vyrůst továrna či skladová hala, aniž byste měli možnost se k povolení stavby vyjádřit. Pro Piráty je právo občanů účastnit se na rozhodování důležité, proto mě mrzí, že Ústavní soud rozhodl těsnou většinou v neprospěch veřejnosti,“ uvedla Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

„Náprava současného stavu je jednou z mých priorit. V praxi jsem se setkal s desítkami případů, kdy spolky upozornily například na rozpory mezi jednotlivými stanovisky správních orgánů, a tím zabránily rozsáhlým škodám. V současnosti je navíc nutné řešit jakékoliv rozpory až před soudem, což zbytečně protahuje stavební řízení. O vrácení účasti veřejnosti budeme usilovat cestou změny zákona“ uvádí Lukáš Blažej, vedoucí pirátského resortního týmu životního prostředí a krajský lídr.

Proti novele stavebního zákona, která omezila účast veřejnosti, se Piráti postavili již v dubnu 2017. Pirátům vadilo zejména zrušení povinnosti veřejného projednání vlivu velkých staveb na životní prostředí (EIA), které označili za faktické odmítnutí diskuse s obyvateli dotčené lokality. V tomto volebním období proto předložili pozměňovací návrhy, které měly situaci napravit, vládní většina je však zamítla.