Praha, 3. února 2021 – Hlasy voličů dosud neměly v parlamentních volbách stejnou váhu, potvrdil dnes Ústavní soud ČR. Piráti a Starostové rozhodnutí soudu vítají, neboť již několik let upozorňují na to, že poměrný systém používaný ve volbách do Poslanecké sněmovny neúměrným způsobem pomáhá větším stranám na úkor menších. Ty menší totiž pro zisk jednoho poslaneckého mandátu musely získat výrazně vyšší počet hlasů. Ústavní soud proto zrušil D'Hondtovu metodu přepočtu hlasů na mandáty. Vedle toho zrušil i sčítací klauzuli, která omezovala spolupráci politických uskupení ve volbách.

„Ústavní soud potvrdil dlouhodobý názor Pirátů i STAN, že hlasy voličů musí mít stejnou váhu a že dosud platný poměrný systém měl diskriminační charakter. Např. hnutí ANO potřebovalo dosud na mandát necelých 20 tisíc hlasů, zatímco Starostové dvojnásobek. Je nepříjemné, že soud rozhodl po třech letech od žaloby, a to zrovna na počátku volební kampaně, ale jde o řešitelnou situaci. Věřím, že ve Sněmovně i v Senátu najdeme rychlou shodu. Na koaliční spolupráci Pirátů a Starostů se verdiktem Ústavního soudu samozřejmě nic nemění,“ upřesnil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Soud označil za diskriminační současnou metodu přepočtu hlasů na mandáty, kterou jsme dlouhodobě kritizovali. Takéž byla zrušena aditivní klauzule, která byla pozůstatkem opoziční smlouvy a na jejíž diskriminační charakter jsme dlouhodobě upozorňovali. Aditivní klauzule deformovala rovnou politickou soutěž a omezovala spolupráci politických uskupení. Piráti jsou nyní spolu se STAN připraveni jednat na půdorysu sněmovní a senátní reprezentace tak, abychom mohli rychle doplnit volební zákon. Cílem bude zachování volebního systému podle samosprávných krajů při současném respektování rovnosti hlasů a poměrnosti systému,“ uvedl pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal.