Praha, 7. května 2020 – Piráti se v otevřeném dopise obrátili na vládu s požadavkem na nápravu současného stavu, kdy jsou vládní dokumenty vkládány do elektronického systému eKLEP na poslední chvíli nebo až poté, co jsou na vládě schváleny. Ačkoliv rozumíme současné situaci, kdy vláda v nouzovém stavu pracuje pod značným tlakem, nelze rezignovat na řádné informování poslanců i široké veřejnosti.

„U narychlo vytvářených nařízení, bezprostředně reagujících na vývoj pandemie, to může být ve výjimečných případech pochopitelné, avšak u návrhů zákonů je takový postup zcela nepřijatelný. Sami ministři pak na tiskových konferencích podávají rozporná a nekompletní sdělení. Jako opozice pak reagujeme na rozhodnutí vlády, o nichž máme jen kusé informace, čímž dochází k dalším posunům a jen se prohlubuje nejistota veřejnosti ohledně toho, co vlastně platí,“ vysvětlil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Kromě současné situace však dlouhodobě vláda Andreje Babiše nezveřejňuje potřebné dokumenty v systému eKLEP zcela svědomitě, současná kritická situace tento stav pouze prohloubila. Otevřený dopis, který iniciovali Piráti, podpořili také předsedové poslaneckých klubů KDU-ČSL a SPD. V dopise se uvádí konkrétní příklady návrhů zákonů z doby nouzového stavu i z předchozích měsíců, u nichž vláda nedodržela elementární standardy poskytování informací.

„Kvalitním a rychlým informováním se výrazně snižuje riziko šíření nepřesných informací o činnosti vlády a je proto v zájmu všech zúčastněných stran, ale též veřejnosti jako celku,“ píší ve společném dopise předsedové klubů Jakub Michálek, Jan Bartošek a Radim Fiala.